Overzicht aanbod thuiszorg

Overzicht aanbod thuiszorg voor het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 2018

Type organisatie Aantal organisaties Erkende uren/VTE Programmatie 

Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

114

17.699.412 uren *

 23.522.039 uren

Diensten voor logistieke hulp

25    

Diensten voor gastopvang

3    

Diensten oppashulp

59   66 diensten

Diensten voor thuisverpleging

191    

Lokale dienstencentra

257    

Regionale dienstencentra

59   66 diensten 

Gebruikers en mantelzorgers

6    

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

26 440,15 VTE**  

* Te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2018 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2018. 

** Te vinden in het Ministerieel besluit van 27 maart 2018 betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2018 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen.

*** Te vinden in het Ministerieel besluit van 15 juni 2017 tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio.

**** Te vinden in het Ministerieel besluit van 15 juni 2017 tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen regionale dienstencentra per regio.