Overzicht aanbod ouderenzorg

Overzicht aanbod voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2019

Type voorziening

Aantal erkende voorzieningen en erkenningen in onderzoek Erkende eenheden en erkenningen in onderzoek  Programmatie-eenheden voor 2019 
Woonzorgcentra 819 81.743 woongelegenheden 109.169 woongelegenheden (programmatie opgeschort tot 2025)
Woonzorgcentra met RVT-erkenning 730 46.950 woongelegenheden  specifieke jaarlijkse planningsvergunning
Centra voor kortverblijf 470 2.384 woongelegenheden 3.467 woongelegenheden (programmatie opgeschort tot 2025
Dagverzorgingscentra* 307 wordt enkel uitgedrukt in centra 369 centra
Groepen van assistentiewoningen 761 26.793 wooneenheden geen programmatie meer bepaald sinds 2013
Centra voor herstelverblijf 552 verblijfseenheden maximaal 1.500 verblijfseenheden

* Bij de dagverzorgingscentra zijn ook de DVC's, uitgebaat door een dienst voor gezinszorg (conform artikel 51), meegerekend.