Overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg

De overlegplatforms groeperen de volgende voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg:

Er zijn 12 overlegplatforms in België:

Taken

Ze hebben de volgende taken:

  • Ze gaan na of er nood is aan psychiatrische voorzieningen.
  • Ze overleggen met de voorzieningen in de eigen regio over wie welke zorg aanbiedt.
  • Ze overleggen met elkaar.
  • Ze werken mee om gegevens te verzamelen over de geestelijke gezondheidszorg.
  • Ze overleggen met betrekking tot het beleid rond opname, ontslag en doorverwijzing.
  • Ze bemiddelen bij klachten.  

 

 

Over dit onderwerp