Over ons

Zorg en Gezondheid

Wat we doen

  • We zorgen voor een voldoende en kwaliteitsvol zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. We erkennen en financieren voorzieningen en individuele zorgverstrekkers. We stimuleren hun onderlinge samenwerking via netwerken en met slimme IT-oplossingen zoals Vitalink.

  • We helpen Vlamingen ook om gezond te leven. Samen met partners die we subsidiëren, geven we bijvoorbeeld advies over gezonde voeding en voldoende beweging, mentale weerbaarheid, drinkbaar water, giftige stoffen in of buitenshuis. We organiseren grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, we helpen mensen van hun verslaving af, enzovoorts. We redden levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale “epidemieën”.

  • En we helpen de mensen om hun zorg betaalbaar te houden. Voor de Vlaamse zorgverzekering die we organiseren, betaalt elke Vlaming een bijdrage, maar in ruil krijgen ze geld terug als ze veel zorgen nodig hebben. De komende jaren komen er nog andere uitkeringen bij en bouwen we een volwaardige Vlaamse sociale bescherming uit.

Er zijn nog duizend-en-één dingen die we doen, van zwembaden controleren, cijfermateriaal verzamelen tot innoveren met slimme IT-oplossingen, maar allemaal met één doel: het leven en welzijn van elke Vlaming gezonder maken.

Onze structuur

Zorg en Gezondheid telt 5 afdelingen en een stafdienst.

Personeel

Zorg en Gezondheid telt 223 personeelsleden. De volgende jaren stappen een aantal federale personeelsleden over naar Zorg en Gezondheid voor de uitvoering van de bevoegdheden van de 6de staatshervorming.

Onze missie, visie en waarden

Budget

Zorg en Gezondheid beschikt over een jaarlijks budget voor de algemene werking (personeel, ICT en werkingsmiddelen), beleidskredieten en de dotatie aan het Vlaams Zorgfonds. Sinds de overdracht van de financiële middelen voor de uitoefening van de door de zesde staatshervorming overgehevelde bevoegdheden bedraagt dat in totaal zo'n 3,85 miljard euro.  

Vacatures

Aan de slag bij Zorg en Gezondheid? Raadpleeg onze vacatures.

Logo's en huisstijl

Op zoek naar het logo van Zorg en Gezondheid of van de Vlaamse overheid? Hier vindt u ze in alle formaten.

Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
Ellipsgebouw
1030 Brussel
België
02 553 35 00
02 553 35 84