Over ons

Zorg en Gezondheid

Wat we doen

  • We zorgen voor een voldoende en kwaliteitsvol zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. We erkennen en financieren voorzieningen en individuele zorgverstrekkers. We stimuleren hun onderlinge samenwerking via netwerken en met slimme IT-oplossingen zoals Vitalink.

  • We helpen Vlamingen ook om gezond te leven. Samen met partners die we subsidiëren, geven we bijvoorbeeld advies over gezonde voeding en voldoende beweging, mentale weerbaarheid, drinkbaar water, giftige stoffen in of buitenshuis. We organiseren grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, we helpen mensen van hun verslaving af, enzovoorts. We redden levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale “epidemieën”.

  • We versterken mensen die zorg nodig hebben. We organiseren de Vlaamse sociale bescherming. Wie veel zorg nodig heeft, krijgt via die Vlaamse sociale bescherming elke maand een zorgbudget. Iedereen die Vlaanderen woont, betaalt er elk jaar solidair een zorgpremie voor.

Er zijn nog duizend-en-één dingen die we doen, van zwembaden controleren, cijfermateriaal verzamelen tot innoveren met slimme IT-oplossingen, maar allemaal met één doel: het leven en welzijn van elke Vlaming gezonder maken.

Onze structuur

Zorg en Gezondheid telt 5 afdelingen en een stafdienst.

Onze missie, visie en waarden

Personeel

Zorg en Gezondheid telt 314 personeelsleden. Zorg en Gezondheid kreeg er door de 6de staatshervorming extra opdrachten en personeelsleden bij. Die beweging wordt in 2019 afgerond met de overdracht van 12 personeelsleden van het RIZIV.

Vacatures

Aan de slag bij Zorg en Gezondheid? Raadpleeg onze vacatures.

Logo's en huisstijl

Op zoek naar het logo van Zorg en Gezondheid of van de Vlaamse overheid? Hier vindt u ze in alle formaten.

Meer over de Vlaamse overheid

Een klacht over een zorgvoorziening, een partner of over Zorg en Gezondheid zelf?