Outbreak Support Team

Naar aanleiding van de opkomst van Carbapenemase Producerende Enterobacterieën (CPE), werd op 21 november 2013 het protocolakkoord 'Nationaal Strategisch Plan voor de bestrijding van multidrugresistente organismen’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Taken OST

Om zorginstellingen bij te staan in de strijd tegen MDRO, werd het Outbreak Support Team (OST) opgericht. Het OST moet uitbraken met MDRO in zorginstellingen helpen beheersen door:

 • inzichtelijke ondersteuning
 • sturing van zorginstellingen
 • interventie ter plaatse
 • indien nodig, handhaving

 

Werking

Meldingsplicht uitbraak zorginfecties:

Wie moet melden?

 • arts ziekenhuishygiëne in samenspraak met directie
 • Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA)
 • verantwoordelijke huisarts / aanspreekpunt huisartsenkring / instellingsarts

Waarom melden?

 • betere coördinatie in de strijd tegen MDRO
 • inperken overdracht van MDRO via patiëntencircuits tussen verschillende zorgsectoren
 • in kaart brengen van regionale clusters
 • betere beleidsafstemming op langere termijn

Hoe melden?

Aan wie melden?