Organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking zijn organisaties die, naast individuele zorgaanbieders en anderen, instaan voor het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken ze samen met de Logo's.

De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en een organisatie met terreinwerking wordt vastgelegd in een meerjarige beheersovereenkomst en geconcretiseerd in jaarplannen en een begroting.

Centrum voor Kankeropsporing (terreinwerking)
0800 60 160 (tussen 9-12u en 13-16u)
Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Consultatiebureaus Kind en Gezin
CGG DAGG (Zorg voor suïcidepogers)
De Sleutel
Fysisch-technische controleorganisaties
Instituut voor Tropische Geneeskunde
Landsbonden
Middelenpreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Sciensano – Labo-onderzoek infectieziekten
Spuitenruil
Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen
CGG Passant (Werkgroep Verder)