Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Open de wet in de Vlaamse codex.

Deze wet bepaalt o.a. de taken, personeel en beheer van het OCMW.