Oproepen voor het sluiten van een beheersovereenkomst binnen het preventieve gezondheidsbeleid

 • 20 december 2017

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van meerdere beheersovereenkomsten. Organisaties die één of meerdere van deze beheersovereenkomsten ambiëren, worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

Informatiesessies

Zorg en Gezondheid organiseert over deze oproep de volgende informatiesessies:

 • op 18 januari 2018 in lokaal 0.G.02 van het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1030 Brussel:

  • 9u00: Partnerorganisatie voor eet- en gewichtsproblemen;
  • 10u30: Organisatie met terreinwerking voor het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij injecterende druggebruikers;
  • 14u30: Partnerorganisatie voor suïcidepreventie.
 • op 23 januari 2018:
  • 13u30: Partnerorganisatie voor de preventie van diabetes en cardiovasculair risico - in lokaal 0.13 van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.
  • 15u00: Organisatie met terreinwerking  voor het ondersteunen van psychosociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs en de preventie van middelengebruik in het secundair onderwijs - in lokaal B.108 van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.
 • Op 1 februari 2018 in lokaal 10.01 het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel:
  • 14u00: Partnerorganisatie voor reisgeneeskunde.

Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Een verslag met de vragen en de antwoorden zal nadien op de website van Zorg en Gezondheid worden gepubliceerd. Buiten deze informatiesessie wordt geen bijkomende informatie over deze oproep verstrekt. Het is niet nodig zich op voorhand voor deze infosessies in te schrijven.

Dossier indienen

Alle kandidaten kunnen een dossier indienen tot en met 9 maart 2018. De kandidaten voor de partnerorganisatie reisgeneeskunde kunnen een dossier indienen tot en met 15 april 2018.

Het is verplicht om daarbij de procedure te volgen zoals beschreven in de oproep, o.a. aan de hand van het formulier voor het indienen van een dossier na een oproep. Stuur uw voorstel naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.