Oproepen voor het sluiten van beheersovereenkomsten binnen het preventieve gezondheidsbeleid

  • 20 december 2018

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van meerdere beheersovereenkomsten. Organisaties die één of meerdere van deze beheersovereenkomsten ambiëren, worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

pdf bestandorganisatie met terreinwerk voor het uitvoeren van bepaalde aspecten van het tuberculosebeleid (577 kB)

pdf bestandorganisatie(s) met terreinwerking voor het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen (576 kB)

pdf bestandpartnerorganisatie voor preventieve gezondheidszorg door Centra voor Leerlingenbegeleiding (453 kB)

pdf bestandorganisatie(s) met terreinwerking voor het ondersteunen van de ziekenfondsen op vlak van preventieve gezondheid (399 kB)

Informatiesessies

Zorg en Gezondheid organiseert over deze oproep de volgende informatiesessies:

  • Op 22 januari 2019 in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, lokaal 13.41 om 13u30: organisatie met terreinwerking voor het uitvoeren van bepaalde aspecten van het tuberculosebeleid.
  • Op 24 januari 2019 in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, lokaal 12.59 om 10u00: organisatie(s) met terreinwerking voor het ondersteunen van de ziekenfondsen op vlak van preventieve gezondheid.
  • Op 4 februari 2019 in het Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, lokaal 0G03 om 10u00: partnerorganisatie voor preventieve gezondheidszorg door Centra voor Leerlingenbegeleiding.
  • Op 11 februari 2019 in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, lokaal 0.11 om 10u00: organisatie(s) met terreinwerking voor het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen.

Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Buiten deze informatiesessie wordt geen bijkomende informatie over deze oproep verstrekt. Een verslag van de informatiesessie wordt op deze pagina gepubliceerd. Inschrijven via mail kan op preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.

Verslagen:

pdf bestandOproep_ziekenfondsen_infosessie_verslag.pdf (339 kB)

pdf bestandOproep aangeboren aandoeningen pasgeboren infosessie verslag (382 kB)

pdf bestandOproep_uitvoeren_tuberculosebeleid_infosessie_verslag.pdf (710 kB)

pdf bestandOproep_preventieve_gezondheidszorg_door_CLBs_infosessie_verslag.pdf (470 kB)

Dossier indienen

Kandidaten kunnen een dossier indienen tot en met de uiterste datum. Deze datum is:

  • Organisatie(s) met terreinwerking voor het ondersteunen van de ziekenfondsen op vlak van preventieve gezondheid: 15 maart 2019.
  • Organisatie met terreinwerking voor het uitvoeren van bepaalde aspecten van het tuberculosebeleid: 15 mei 2019.
  • Organisatie(s) met terreinwerking voor het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen: 15 maart 2019.
  • Partnerorganisatie voor preventieve gezondheidszorg door de CLB's: 15 maart 2019.

Het is verplicht om daarbij de procedure te volgen zoals beschreven in de oproep. Het is verplicht het onderstaande formulier voor het indienen van een dossier te gebruiken. Stuur uw voorstel naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.

Documenten

docx bestandFormulier_indienen_dossier_oproep.docx (129 kB)