Oproep voor het sluiten van een beheersovereenkomst: organisatie met terreinwerking voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker

  • 15 december 2016

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen lanceert een oproep voor een beheersovereenkomst als organisatie met terreinwerk voor de bevolkingsonderzoeken bevolkingsonderzoeken naar kanker. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2022.

Organisaties die deze beheersovereenkomst ambiëren, kunnen zich kandidaat stellen tot en met 6 maart 2017 op de wijze beschreven in de oproep.

Zorg en Gezondheid organiseert een informatiesessie over deze oproep op 19 januari 2017 om 13.30u in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel, lokaal B – 2.109. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Een verslag met de vragen en de antwoorden zal op de website van het agentschap worden geplaatst. Buiten deze informatiesessie zal er geen bijkomende informatie worden verstrekt over de bepalingen van deze oproep.

Documenten

pdf bestandOproep voor een organisatie met terreinwerking voor bevolkingsonderzoeken naar kanker (569 kB)

docx bestandFormulier voor het indienen van een dossier op een oproep (118 kB)

xlsx bestandModel voor de meerjarenbegroting (22 kB)

xlsx bestandModel voor de begroting van het eerste werkjaar (26 kB)

docx bestandVerslag infosessie 19 januari 2017 (208 kB)