Oproep naar specifieke woonvormen voor jongvolwasssenen

  • 18 oktober 2017

In het kader van de realisatie van functie 5 van de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ lanceert Zorg en Gezondheid een oproep naar specifieke woonvormen voor jongvolwassenen. Binnen de ‘pdf bestandVlaamse template ter ondersteuning van de ontwikkeling van functie 5: specifieke woonvormen en woonondersteuning (175 kB)’ zet de Vlaamse Overheid concreet via 2 oproepen de netwerken geestelijke gezondheidszorg aan om effectieve stappen te zetten om functie 5 verder te concretiseren.

Eerste oproep

In de template in dit bericht vindt u de eerste oproep, namelijk specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen.

Ondertussen werd in een tweede fase ook de tweede oproep gelanceerd, het aanbieden van aanklampende zorg naar zorgmijdende personen met psychische problemen die sociaal huren.

Via deze oproep willen we een specifiek GGZ-woonaanbod naar jongvolwassenen realiseren. Hiertoe zijn middelen voorzien voor 5 projecten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dienen uitgewerkt te worden in nauwe samenwerking met de organisaties binnen de jeugdhulp, CAW’s, VAPH, OCMW, … die eveneens een woonaanbod hebben voor de doelgroep jongvolwassenen.

Geselecteerde projecten

De ingevulde templates m.b.t. deze eerste oproep moesten ten laatste 15 november 2017 bij Zorg en Gezondheid ingediend worden.

Onderstaande 5 projecten werden ondertussen geselecteerd en geïnformeerd:

  • Netwerk Het PAKT (projecthouder: BW Zagan)
  • Netwerk SaRA (projecthouder: BW De Link)
  • Netwerk Zuid West-Vlaanderen (projecthouder: BW Eigen Woonst)
  • Netwerk Diletti (projecthouder: BW Hestia)
  • Netwerk Kempen (projecthouder: BW Kempen)

Tweede oproep

De deadline voor de templates die aan Zorg en Gezondheid bezorgd moeten worden in het kader van de 2de oproep is anders; hier vindt u de info en deadline over de tweede oproep.

Info

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij volgende contactpersonen: