Oproep kandidaturen Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek

 • 19 november 2019

De Vlaamse overheid organiseert bevolkingsonderzoeken (screeningsprogramma’s) naar dikke darmkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker en aangeboren aandoeningen. Daarnaast wil ze ook de kwaliteit van andere screeningsinitiatieven verhogen en burgers behoeden voor bevolkingsonderzoeken die niet zinvol of zelfs schadelijk zijn.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding laat zich hierin adviseren door de werkgroep Bevolkingsonderzoek. De leden van deze multidisciplinaire werkgroep worden verkozen voor een periode van 5 jaar. De huidige periode loopt binnenkort af. Zorg en Gezondheid doet daarom een oproep naar gemotiveerde kandidaat-leden voor de werkgroep Bevolkingsonderzoek.

Kandidaatstelling

Via onderstaande download vindt u meer informatie over de werkgroep Bevolkingsonderzoek, alsook over de wijze waarop men zich kandidaat kan stellen.

pdf bestandOproep kandidaatstelling werkgroep BVO 2020 (128 kB)

Kandidaat-leden dienen over één van volgende deskundigheden te beschikken:

 • Epidemiologische deskundigheid
 • Gedragswetenschappelijke deskundigheid
 • Medische deskundigheid
 • Ethische deskundigheid
 • Juridische deskundigheid
 • Gezondheidseconomische deskundigheid
 • Patiëntenvertegenwoordiging
 • Vertegenwoordiging van kansarmen
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Genetica

Kandidaturen moeten vóór 6 januari 2020 ingediend worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.