Oproep kandidaatstelling - Beheersovereenkomst Partnerorganisaties Preventie

  • 20 december 2019

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2020

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van meerdere beheersovereenkomsten met partnerorganisaties. Organisaties die één of meerdere van deze beheersovereenkomsten ambiëren, worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

Zorg en Gezondheid organiseert verschillende informatiesessies over deze oproepen. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Een verslag met de vragen en de antwoorden zal nadien op de website van Zorg en Gezondheid worden gepubliceerd. Buiten deze informatiesessies wordt geen bijkomende informatie over deze oproep verstrekt. Het is niet nodig zich op voorhand voor deze infosessies in te schrijven.

Informatiesessies

Alle informatiesessies vinden plaats in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 in 1030 Brussel.

Kandidaatstelling

Kandidaten kunnen een dossier indienen tot 15 maart 2020 om 24u. Het dossier voor de oproep tot partnerorganisatie Milieugezondheidszorg en MMK-coördinatie kan ingediend worden tot 31 maart 2020 om 24u.

OPGELET: de kanditatuurtermijn voor de oproep tot partnerorganisatie Milieugezondheidszorg en MMK-coördinatie wordt verlengd tot 15 mei 2020 om 12u.

Het is verplicht om daarbij de procedure te volgen zoals beschreven in de oproep, o.a. aan de hand van het formulier voor het indienen van een dossier na een oproep.

Stuur uw voorstel naar preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be.

Documenten

Oproep voor partnerorganisatie partnerorganisatie alcohol, drugs, gamen, gokken en psycho-actieve medicatie

docx bestandOproep PO ADGGP 2019.docx (2.42 MB)

pdf bestandOproep PO ADGGP 2019.pdf (531 kB)

docx bestandOproep PO ADGGP 2019 leidraad dossier indienen.docx (867 kB)

pdf bestandOproep PO ADGGP 2019 leidraad dossier indienen.pdf (289 kB)

Oproep voor partnerorganisatie(s) voor Ondersteuning settinggericht werken en/of Geestelijke Gezondheidsbevordering

docx bestandOproep PO OSW en GGB 2019.docx (2.47 MB)

pdf bestandOproep PO OSW en GGB 2019.pdf (623 kB)

docx bestandOproep PO OSW en GGB 2019 leidraad dossier indienen.docx (828 kB)

pdf bestandOproep PO OSW en GGB 2019 leidraad dossier indienen.pdf (290 kB)

docx bestandOproep PO GGB 2019 leidraad dossier indienen.docx (1.15 MB)

pdf bestandOproep PO GGB 2019 leidraad dossier indienen.pdf (289 kB)

docx bestandOproep PO OSW 2019 leidraad dossier indienen.docx (1.15 MB)

pdf bestandOproep PO OSW 2019 leidraad dossier indienen.pdf (290 kB)

Oproep voor een partnerorganisatie Milieugezondheidszorg en MMK-coördinatie

docx bestandoproep PO-MGZ-MMK 2019.docx (2.71 MB)

pdf bestandoproep PO-MGZ-MMK 2019.pdf (832 kB)

pdf bestandoproep PO-MGZ-MMK 2019 bijlage.pdf (2.15 MB)

docx bestandoproep PO-MGZ-MMK 2019 leidraad dossier indienen.docx (1.15 MB)

pdf bestandOproep PO-MGZ-MMK 2019 leidraad dossier indienen.pdf (291 kB)

docx bestandVerslag 1e algemene infovergadering Oproep PO Milieugezondheidszorg en MMK-coördinatie (523 kB)

pdf bestandVerslag 1e algemene infovergadering Oproep PO Milieugezondheidszorg en MMK-coördinatie (174 kB)

Oproep voor een partnerorganisatie Mondgezondheidszorg

docx bestandOproep PO Mondzorg 2019.docx (2.35 MB)

pdf bestandOproep PO Mondzorg 2019.pdf (521 kB)

docx bestandOproep PO Mondzorg 2019 leidraad dossier indienen.docx (1.15 MB)

pdf bestandOproep PO Mondzorg 2019 leidraad dossier indienen.pdf (285 kB)

Oproep voor een partnerorganisatie Tabak

docx bestandOproep PO Tabak 2019.docx (2.42 MB)

pdf bestandOproep PO Tabak 2019.pdf (539 kB)

docx bestandOproep PO Tabek 2019 leidraad dossier indienen.docx (1.15 MB)

pdf bestandOproep PO Tabak 2019 leidraad dossier indienen.pdf (287 kB)

Oproep voor een partnerorganisatie voor gezonde voeding, voldoende beweging, beperken van sedentair gedrag en ondervoeding bij ouderen

docx bestandoproep PO VBSO.docx (2.43 MB)

pdf bestandOproep PO VBSO.pdf (548 kB)

docx bestandOproep PO VBSO 2019 leidraad dossier indienen.docx (1.1 MB)

pdf bestandOproep PO VBSO 2019 leidraad dossier indienen.pdf (276 kB)