Oproep 'aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren'

  • 30 oktober 2017

In het kader van de realisatie van functie 5 van de Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’  lanceerde Zorg en Gezondheid in het najaar 2017 een oproep naar aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren. Binnen de 'pdf bestandVlaamse template ter ondersteuning van de ontwikkeling van functie 5: specifieke woonvormen en woonondersteuning (175 kB)‘ zette de Vlaamse Overheid concreet via 2 oproepen de netwerken geestelijke gezondheidszorg aan om effectieve stappen te zetten om functie 5 verder te concretiseren.

Tweede oproep

Half oktober 2017 lanceerde Zorg en Gezondheid reeds de eerste oproep, namelijk specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen. De template in dit bericht werd nadien aangevuld met de tweede oproep, het aanbieden van aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren.

Via deze oproep wil de Vlaamse overheid realiseren dat er vanuit de GGZ, in samenwerking met belendende sectoren, outreachend gewerkt wordt naar de doelgroep van mensen met psychische problemen die sociaal huren. Bedoeling is dat de sociale woonactoren mensen met vermoedelijke psychische problemen detecteren en toeleiden deze naar het multidisciplinair team dat aanklampend zal werken. Deze mensen zullen door het team gescreend worden op effectieve geestelijke gezondheidsproblemen en toegeleid worden naar de reguliere hulpverlening. Er is budget voorzien voor 6 projecten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Selectie

Volgende projecten werden geselecteerd op basis van hun kandidaatstelling:

  • Netwerk SaRA (penhouder: BW De Vliering);
  • Netwerk Reling (penhouder: BW West-Limburg);
  • Netwerk Zuid West-Vlaanderen (penhouder: BW De Bolster);
  • Netwerk Het PAKT (penhouder: BW Domos);
  • Netwerk Kempen (penhouder: BW Kempen);
  • Netwerk SaVHA (penhouder: BW De Raster).

 

Info

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij volgende contactpersonen: