Opnieuw preventieve testrondes in woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen vanaf 12 november

  • 9 november 2020

De interministeriële conferentie besliste op 5 november dat de preventieve testrondes van medewerkers in residentiële zorgvoorzieningen en voor wie cohortzorg doet in de gezinszorg opnieuw kunnen starten. De Vlaamse Taskforce COVID 19 Zorg plant om de eerste testrondes in Vlaamse zorgvoorzieningen te kunnen uitvoeren tussen 12 en 22 november. De zorgvoorzieningen die in aanmerking komen ontvangen een oproep om zo’n testronde aan te vragen. In de eerste plaats is deze oproep gericht naar voorzieningen die niet met een uitbraak af te rekenen hebben.

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce COVID 19 Zorg: “De komende weken is er meer labocapaciteit, zodat de zorgvoorzieningen die gelukkig nog geen besmetting binnen hun muren hebben, opnieuw een preventieve testronde kunnen organiseren. Met PCR-testen kunnen ze al hun medewerkers testen. We gaan voor deze preventieve testen momenteel geen epidemiologische drempel hanteren. In heel Vlaanderen circuleert momenteel immers het virus in grote getale. Elke voorziening die geen uitbraak doormaakt, kan dus intekenen om preventief zijn personeel te testen. Voorzieningen met een uitbraak raden we aan om hun uitbraakgerichte teststrategie verder aan te houden. Hun testen worden zoals altijd prioritair behandeld.” 

Het federale testplatform, dat de labocapaciteit aanbiedt voor de grootschalige testrondes in de zorgvoorzieningen, kan vanaf 12 november immers 10.000 testen per dag extra aanbieden. Daarvan zijn er ongeveer 5.500 per dag voor Vlaanderen voorzien. Deze komen bovenop de testen voor het uitbraakgericht testen en de capaciteit voor test- en triagecentra. Het aantal uitbraakgerichte testen schommelt momenteel tijdens weekdagen rond de 5.000 à 5.500 testen per dag. Voorzieningen die intekenen op de oproep om een preventieve testronde te organiseren, zullen worden ingepland in functie van de labocapaciteit. Na de eerste oproep en preventieve testronde zal de taskforce opnieuw de mogelijkheden voor preventieve testrondes evalueren in functie van de beschikbare testcapaciteit. In lijn met de IMC-beslissing wordt er gestreefd om de preventieve testen herhaaldelijk te laten plaatsvinden.

De residentiële zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor personen met een handicap hebben de voorbije maanden onafgebroken en breed bewoners en personeel kunnen testen wanneer zij een besmetting vaststelden. Deze uitbraakgerichte testen blijven prioritair en gaan onverminderd verder.