Opname, ontslag en verlof van een zorggebruiker in een psychiatrisch verzorgingstehuis

Om de drie maand factureert een psychiatrisch verzorgingstehuis een deel van de opnemingsprijs van zijn zorggebruikers als een tegemoetkoming voor zorg aan de ziekenfondsen.

  • Een voorwaarde daarvoor is dat het PVT elke opname en ontslag van een zorggebruiker meldt aan de ziekenfondsen.
  • Ook collectief verlof van de zorggebruikers moet het PVT melden aan de ziekenfondsen.

Kennisgeving over opname en ontslag van zorggebruikers

Telkens een psychiatrisch verzorgingstehuis een nieuwe zorggebruiker opneemt of ontslaat, moet het dat melden aan de ziekenfondsen met de correcte formulieren.

Bij opname doet u een aanvraag voor de tegemoetkoming van zorg bij opname in psychiatrisch verzorgingstehuis. Die aanvraag moet u binnen de 30 dagen na de start van de opname bezorgen aan de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds) van de zorggebruiker.

Het ziekenfonds neemt een beslissing binnen vijftien werkdagen die volgen op de indiening van de aanvraag.

Ook indien de begeleiding van een zorggebruiker wordt stopgezet, moet het psychiatrisch verzorgingstehuis dat melden aan het ziekenfonds.

Stuur deze kennisgevingsformulieren naar xlsx bestandHet centrale contactpunt per mutualiteit voor facturatieaanvragen van IBW en PVT (31 kB).

 

De facturen zelf stuurt u ook naar de ziekenfondsen. U vindt de adressen bij de facturatie-instructies.

De verlofregeling

Individueel verlof

Zorggebruikers in een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen individuele verlofdagen toegekend krijgen. Psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen deze verlofdagen aanrekenen aan de ziekenfondsen, binnen deze beperkingen:

  • maximaal 48 dagen verlof per kalenderjaar per zorggebruiker,
  • 4 dagen per begonnen kalendermaand van de opname.
  • een ononderbroken individueel verlof mag nooit langer duren dan twee weken en mag niet worden opgenomen op het einde van het verblijf.

De opnemingsprijzen worden dan per verlofdag met € 7,86 (indexgebonden) verminderd (dit is het bedrag op 1 juli 2020).

Collectief verlof

De psychiatrische verzorgingstehuizen mogen voor hun opgenomen zorggebruikers gedurende maximaal 14 dagen collectieve verlofdagen organiseren en leiden. Tijdens die periode blijven de zorggebruikers onder de verantwoordelijkheid van het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Voor die collectieve verlofdagen kan het psychiatrisch verzorgingstehuis de opnemingsprijs aanrekenen.

Een zorggebruiker kan geen collectief verlof opnemen op het einde van zijn verblijf.

Kennisgeving van collectief verlof aan de ziekenfondsen

Het psychiatrisch verzorgingstehuis brengt de ziekenfondsen bij de indiening van de facturatie op de hoogte van alle opgenomen collectieve verlofdagen met dit formulier. Het psychiatrische verzorgingstehuis registreert per zorggebruiker al de volgende gegevens:

  • het aantal opgenomen verlofdagen;
  • per verlofdag: of die al dan niet vergoed werd;
  • de plaats waar het verlof plaatsvond.

De verloven worden geacht de opname niet te onderbreken.

Financiering en facturatie voor psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze opnemen. Hoeveel dat is, wordt berekend in de 'opnemingsprijs'.