Opname, ontslag en verlof van een zorggebruiker in een psychiatrisch verzorgingstehuis

Om de drie maand factureert een psychiatrisch verzorgingstehuis een deel van de opnemingsprijs van zijn zorggebruikers als een tegemoetkoming voor zorg aan de ziekenfondsen.

  • Een voorwaarde daarvoor is dat het PVT elke opname en ontslag van een zorggebruiker meldt aan de ziekenfondsen.
  • Ook collectief verlof van de zorggebruikers moet het PVT melden aan de ziekenfondsen.

Kennisgeving over opname en ontslag van zorggebruikers

Telkens een psychiatrisch verzorgingstehuis een nieuwe zorggebruiker opneemt of ontslaat, moet het dat melden aan de ziekenfondsen met de correcte formulieren.

Bij opname doet u een aanvraag voor de tegemoetkoming van zorg bij opname in psychiatrisch verzorgingstehuis. Die aanvraag moet u binnen de 7 dagen na de start van de opname bezorgen aan de de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds) van de zorggebruiker.

Het ziekenfonds neemt een beslissing binnen vijftien werkdagen die volgen op de indiening van de aanvraag.

Ook indien de begeleiding van een zorggebruiker wordt stopgezet, moet het psychiatrisch verzorgingstehuis dat melden aan het ziekenfonds.

Stuur deze kennisgevingsformulieren naar het centrale contactpunt van de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds) van de zorggebruiker.

Verzekeringsinstelling Centraal contactpunt
Christelijke Mutualiteit

Landsbond Christelijke Mutualiteiten
PVT Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579 PB 40

1031 Schaarbeek
Neutrale Mutualiteit

Landsbond Neutrale Ziekenfondsen
t.a.v. Medische Dienst
Charleroisesteenweg 145

1060 Brussel
Socialistische Mutualiteit

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32 – 38
1000 Brussel

Liberale Mutualiteit

Zorgkassencommissie
Livornostraat 25

1050 Brussel
Onafhankelijke Mutualiteit

MLOZ – BU Medische dienst Gezondheidszorg
Lenniksebaan 788A

1070 Brussel
Hulpkas Ziekte & Invaliditeit

GD Antwerpen
t.a.v. Medische Dienst – Dr. C. Clinckers
Frankrijklei 81 – 83 bus 3

2000 Antwerpen
HR - Rail

Kas der Geneeskundige Verzorging
Administratief Centraal Bureau
Cel Revalidatie Vlaanderen
10-03 KGV BR
Frankrijkstraat 85

1060 Brussel

De facturen zelf stuurt u ook naar de ziekenfondsen. U vindt de adressen bij de facturatie-instructies.

De verlofregeling

Individueel verlof

Zorggebruikers in een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen individuele verlofdagen toegekend krijgen. Psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen deze verlofdagen aanrekenen aan de ziekenfondsen, binnen deze beperkingen:

  • maximaal 48 dagen verlof per kalenderjaar per zorggebruiker,
  • 4 dagen per begonnen kalendermaand van de opname.
  • een ononderbroken individueel verlof mag nooit langer duren dan twee weken en mag niet worden opgenomen op het einde van het verblijf.

De opnemingsprijzen worden dan per verlofdag met € 7,26 (indexgebonden) verminderd.

Collectief verlof

De psychiatrische verzorgingstehuizen mogen voor hun opgenomen zorggebruikers gedurende maximaal 14 dagen collectieve verlofdagen organiseren en leiden. Tijdens die periode blijven de zorggebruikers onder de verantwoordelijkheid van het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Voor die collectieve verlofdagen kan het psychiatrisch verzorgingstehuis de opnemingsprijs aanrekenen.

Een zorggebruiker kan geen collectief verlof opnemen op het einde van zijn verblijf.

Kennisgeving van collectief verlof aan de ziekenfondsen

Het psychiatrisch verzorgingstehuis brengt de ziekenfondsen bij de indiening van de facturatie op de hoogte van alle opgenomen collectieve verlofdagen met dit formulier. Het psychiatrische verzorgingstehuis registreert per zorggebruiker al de volgende gegevens:

  • het aantal opgenomen verlofdagen;
  • per verlofdag: of die al dan niet vergoed werd;
  • de plaats waar het verlof plaatsvond.

De verloven worden geacht de opname niet te onderbreken.

Financiering en facturatie voor psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze opnemen. Hoeveel dat is, wordt berekend in de "opnemingsprijs".