Oplossing plafond Impulseo-budget 2017

  • 21 november 2017

Minister Vandeurzen heeft in samenspraak met minister Tommelein extra middelen vrijgemaakt om de Impulseo-dossiers van 2017 verder te kunnen uitbetalen.

Vanaf 2018 stijgt het Impulseo-budget met 3,4 miljoen euro zodat het aantal aanvragen kan worden opgevangen. Impulseo werd ook als 'externe kostendrijver' aanvaard, zodat dit probleem zich in de toekomst niet meer zal stellen.