Opleidingsinstanties BelRAI

Erkende opleidingsinstanties

Een opleidingsinstantie moet een erkenning bekomen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Deze erkenning betekent dat de voorziening aan de nodige voorwaarden voldoet om indicatiestellers en trainers op te leiden, zoals inhoud van het lespakket en de noodzakelijke opvolging van wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor een opleidingsinstantie effectief opleidingen kan geven, moet men een overeenkomst sluiten met het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Hieronder kan u een overzicht vinden van de instanties die reeds een erkenning hebben bekomen en de voorzieningen die een erkenning hebben bekomen en een overeenkomst met het Kwaliteitscentrum hebben afgesloten.

 

Erkenning

Overeenkomst met KCD

Opleidingen tot trainer

Contact

Website

KCD

1/6/2021

Niet van toepassing

In uitvoering

belrai@kwaliteitscntrumvoordiagnostiek.be

www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

FOD

1/6/2021

Niet van toepassing

In uitvoering

belrai@health.fgov.be

https://belrai.org/nl/opleiding

PROBIS

1/12/2021

Nog op te maken

-

info@probisgroup.be

www.probisgroup.be

SYN-TOPIA

1/12/2021

Nog op te maken

-

roelvandewygaert@syn-topia.org

www.syn-topia.org