Oorzaken van foeto-infantiele sterfte (2013-2014)

Wat zijn de oorzaken van doodgeboorte en sterfte in het eerste levensjaar?

  • Aangeboren afwijkingen waren de belangrijkste oorzaak van foeto-infantiele sterfte in 2013-2014. Ze zijn de belangrijkste oorzaak van zowel doodgeboorte als infantiele sterfte.
  • Doodgeboorte was bijna even frequent een gevolg van aandoeningen van de moeder of van complicaties van zwangerschap en bevalling. Dit komt iets vaker voor bij jongens dan bij meisjes.
  • Tijdens de vroeg-neonatale periode (eerste levensweek) zijn prematuriteit en dysmaturiteit (vroeggeboorte en onvoldoende foetale groei) relatief belangrijke doodsoorzaken.
  • Voor bijna 1 op de 5 doodgeboortes kan de doodsoorzaak niet precies bepaald worden.

Verdeling doodsoorzaken van doodgeboorte en infantiele sterfte, Vlaams Gewest, 2013-2014

Verdeling doodsoorzaken van doodgeboorte en infantiele sterfte, absoluut aantal (en percentage), Vlaams Gewest, 2013-2014
Doodsoorzakengroep
(ICD-10-code)
DG IS FI
Aangeboren afwijkingen (Q00-Q99) 192 (30%) 121 (26%) 313 (29%)
Aandoeningen moeder en complicaties zwangerschap en bevalling (P00-P04) 185 (29%) 82 (18%) 267 (24%)
Prematuriteit – dysmaturiteit (P05-P07) 68 (11%) 31 (7%) 99 (9%)
Perinatale infecties (P35-P39) 29 (5%) 24 (5%) 53 (5%)
Perinatale hemorragische en hematologische aandoeningen (P50-P61) 7 (1%) 17 (4%) 24 (2%)
Perinatale metabole, verterings- en huidproblemen (P70-P83) 16 (3%) 10 (2%) 26 (2%)
Perinatale respiratoire en cardiovasculaire aandoeningen (P20-P29) 11 (2%) 55 (12%) 66 (6%)
SIDS (R95) 0 (0%) 24 (5%) 24 (2%)
Geboortetrauma (P10-P15) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Congenitale aandoeningen elders geclassificeerd
(A50; D64.4; D74.0; E00; E03.0-1; E25.0; E73.0; G11.0; G70.2; G71.2; M23.1)
2 (0%) 3 (1%) 5 (0%)
Overige aandoeningen (Overige A-N) 0 (0%) 63 (14%) 63 (6%)
Slecht gedefinieerde condities (P90-P96; R00-R94; R98-R99) 121 (19%) 9 (2%) 130 (12%)
Trauma/uitwendige doodsoorzaak (V00-Y89) 0 (0%) 21 (5%) 21 (2%)
Totaal 631
(100%)
461
(100%)
1.092
(100%)

Meer cijfers (per geslacht en evolutie): xlsx bestandDoodsoorzaken foeto-infantiele sterfte (tot 2014) (265 kB)

Bron: sterftecertificaten zuigelingen, Vlaamse Gewest, 2013-2014

Evolutie verdeling doodsoorzaken laatste 15 jaar

In 15 jaar tijd is er weinig evolutie in de verdeling van de doodsoorzaken voor foeto-infantiele en infantiele sterfte. De evolutie kan niet toegeschreven worden aan bepaalde doodsoorzaken. De cijfers schommelen te veel om van trends te kunnen spreken.

Enkel het sterfterisico door wiegendood (SIDS – R95) is meer dan gehalveerd , zowel bij jongens als bij meisjes. In 2013-2014 overleden er in totaal 24 kindjes door wiegendood op 2 jaar tijd waar dit in 1999-2000 nog 77 kindjes waren. Dit betekende een daling van het SIDS-risico van 55 tot 16 per 100.000 levendgeborenen.

De toename in aangeboren afwijkingen en prematuriteit/dysmaturiteit als doodsoorzaak  van vooral doodgeboorte valt samen met een meer volledige registratie vanaf 2007 van de niet-verplicht-aan-te-geven doodgeborenen van meer dan 500 g, geboren na 22 tot 26 weken zwangerschapsduur.

Evolutie infantiele sterfte naar doodsoorzaak, Vlaams Gewest, 1999-2014

Evolutie doodsoorzaken infantiele sterfte (1999-2014)
Meer cijfers: xlsx bestandDoodsoorzaken foeto-infantiele sterfte (tot 2014) (265 kB)
bron: sterftecertificaten zuigelingen, Vlaamse Gewest, 1999-2014

Statistiek van de doodsoorzaak

Voor wie zelf aan de slag wil met de sterftecijfers, stellen we hier ook de ruwe gegevens i.v.m. de onderliggende (oorspronkelijke) doodsoorzaken ter beschikking.

Het aantal overlijdens wordt weergegeven per geslacht, per onderliggende doodsoorzaak en per leeftijd. Ook de bevolkingsopbouw van het betreffende jaar staat in hetzelfde rekenbladformaat (Excel). Zo is het eenvoudig zelf de gewenste cijfers te berekenen.

Als u nog oudere cijfers wenst kan u ons altijd contacteren.

Databestand: Sterftecertificaten zuigelingen (en geboortecertificaten)

Cijfers over kindersterfte en doodgeboorte zijn gebaseerd op de gegevens van de geboortecertificaten enerzijds en van de sterftecertificaten voor zuigelingen anderzijds.