Ontleenpunten Sensoa in elke provincie

  • 7 december 2016

Sensoa heeft nu in elke Vlaamse provincie én in Brussel één of meerdere ontleenpunten. Jongerenbegeleiders kunnen er kwaliteitsvol didactisch materiaal ontlenen voor relationele en seksuele vorming. Deze ontleenpunten zijn mogelijk dankzij de samenwerking met mutualiteiten, centra voor algemeen welzijnswerk/Jongerenadviescentra en tal van andere organisaties.

Meer info bij Sensoa.