Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde

  • 29 juni 2021

Studenten bachelor in de Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage tijdens coronacrisis

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen.

Een student die het modeltraject bachelor in de verpleegkunde startte in september 2017  studeert in juni 2021, na 4 academiejaren, af.  De laatste fase van de opleiding bestaat o.a. uit 2 lange stageperiodes van elk 400 u. Door deze stageperiode worden de verpleegkundigen in spe beter voorbereid op de verantwoordelijkheden die hen wachten op het terrein eens afgestudeerd. Het hoeft geen betoog dat ook dit academiejaar de laatstejaarsstudenten verpleegkunde zwaar onder druk stonden door de coronacrisis.

Ondertussen werkt de Vlaamse regering samen met de zorgorganisaties, het federale kabinet van de minister van Volksgezondheid, de andere deelstaten, het onderwijsveld en de studenten zelf aan de introductie van een duurzaam statuut voor deze studenten in de laatste fase van hun opleiding, zijnde het VIO-statuut. VIO staat voor ‘verpleegkundige in opleiding’ en geeft de studenten in hun laatste opleidingsfase een uniek statuut, waarbij ze wel student blijven, maar toch sterker kunnen worden ingeschakeld op de werkvloer, meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen in de zorg en dit voor een groep patiënten, residenten of gezinnen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We hebben dit jaar een sociaal akkoord afgesloten in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren die op termijn 14.000 VTE’s moeten opleveren. We trappen dan ook een open deur in als we zeggen dat we jonge en gemotiveerde krachten nodig hebben. Deze onkostenvergoeding zal dan ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de opleiding.’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: "Dit zijn studenten die hun vuurdoop gekregen hebben in coronatijden.  Ze hebben fantastisch hard gewerkt in soms ondankbare omstandigheden. Daarbij hebben ze onkosten voor bijvoorbeeld verplaatsingen of zelfs werk- en beschermingskledij zelf voorgeschoten. Ze hebben deze compensatie dus dubbel en dwars verdiend.’

Joffrey Vermunicht, 4e jaars bachelor verpleegkunde – Thomas More Mechelen: ‘De financiële vergoeding is voor veel studenten het lichtpuntje aan het einde van de tunnel na de lange stages. Was het de inspanning waard? Absoluut! En ik kan de studies alleen maar aanbevelen aan iedereen met interesse in de gezondheidszorg. Maar er is wel een nood aan een structurele duurzame oplossing zoals het VIO-statuut om de opleiding aantrekkelijk te houden en voor onze inschakeling in de zorgorganisaties in het laatste jaar van onze opleiding.’

Zorgnet-Icuro, Vlozo, VVSG, Opgroeien, het Vlaams Welzijnsverbond en het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen zijn tevreden dat studenten verpleegkunde, die ook in alle zorg- en welzijnssectoren hard nodig zijn in de toekomst, in afwachting van een definitief VIO-statuut  een passende aanmoediging krijgen voor de vele extra inspanningen die ze leverden binnen hun 4de opleidingsjaar.

Meer info over de eenmalige onkostenvergoeding