Onderzoeksrapport: evaluatie van de prijscontrole- en monitoring bij woonzorgcentra

pdf bestandOnderzoek HIVA - evaluatie prijscontrole- en monitoring woonzorgcentra (2.08 MB)

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) van de KU Leuven hebben in opdracht van Zorg en Gezondheid en onder leiding van prof. dr.  Jozef Pacolet het Vlaamse prijsmonitoring- en prijscontrolesysteem geëvalueerd.

De studie van het HIVA erkent dat de Vlaamse prijsmetingen van 2016 en 2017 voor het eerst betrouwbare en volledige data opleveren over de dagprijzen in woonzorgcentra. Toch is de studie erin geslaagd de evolutie van de dagprijs ook over een langere periode in te schatten. In de periode 1991-2000 zou de dagprijs elk jaar met 1% gestegen zijn bovenop de inflatie (reële stijging), in de periode 2000-2012 met 0,6%. De laatste jaren stelt de studie een sterkere verhoging van de dagprijs vast: in de periode 2012-2016 is de jaarlijkse reële prijsstijging 1,9%, in 2016-2017, de eerste volledig berekenbare reële stijging, wordt het 1,3% (exclusief inflatie).

De studie stelt dat prijsmonitoring en -controle wenselijk en noodzakelijk zijn en suggereert een aantal verbeterpunten, zoals uitbreiding van de prijscontroles naar nieuwe woongelegenheden en het systematisch opnemen van het aantal vierkante meter van de woongelegenheid als indicator voor een verbetering van de woonkwaliteit (grotere kamers, grotere leefruimten, aangepaste, modernere zorginfrastructuur,…) die een prijsverhoging kan motiveren.