Onderzoek naar maximale gegevensdeling

  • 22 november 2017

Momenteel lopen er heel wat voorbereidingen om verschillende types zorgvoorzieningen in de toekomst anders te financieren.  Zorg en Gezondheid is hiervoor onder andere gestart met een studieopdracht over maximale gegevensdeling. Deze studie heeft als doel te onderzoeken welke gegevensbronnen Zorg en Gezondheid het best kan gebruiken voor het ontwikkelen en uitvoeren van die nieuwe financiering. En hoe we die kunnen gebruiken zodat zorgvoorzieningen of burgers nog zo weinig mogelijk zelf gegevens moeten opsturen. We onderzoeken daarbij ook hoe we het gebruik van persoonsgegevens tot een minimum kunnen beperken en hoe we mensen het best op de hoogte kunnen brengen wanneer we hun persoonsgegevens toch moeten gebruiken.

Voor deze studieopdracht heeft Zorg en Gezondheid machtiging verkregen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer om persoonsgegevens te gebruiken.  Concreet betekent dit dat Zorg en Gezondheid de rijksregisternummers van de werknemers van ongeveer 150 zorgvoorzieningen zal kruisen met de rijksregisternummers die in de databank van de zorgberoepen aanwezig zijn (visum arts, visum verpleegkundige, erkenning in een zorgberoep).  De persoonsgegevens die Zorg en Gezondheid in het kader van de studieopdracht mag gebruiken, worden vernietigd op 31 mei 2018.