Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 van 26 augustus 2005 betreffende de gevolgen van de gewijzigde vzw-regelgeving

Open de omzendbrief in de Vlaamse codex.

In de Welzijns- en Gezondheidssector zijn er veel voorzieningen met een vzw-statuut. Deze omzendbrief legt uit aan welke boekhoudkundige verplichtingen ze moeten voldoen,