Omzendbrief van 19 februari 2016 omtrent multidrugresistente organismen (MDRO)

pdf bestandOmzendbrief voor WZC omtrent multidrugresistente organismen (MDRO) (461 kB)

Deze omzendbrief actualiseert de omzendbrief CPE van 2012 met informatie en een interimrichtlijn rond carbapenemaseproducerende enterobacteriën (CPE) en reikt voorlopige adviezen over MDRO aan aan alle Coördinerend en Raadgevend Artsen (CRA) en directies van de woonzorgcentra.