Norminterpretaties voor woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor kortverblijf

pdf bestandNorminterpretaties woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor kortverblijf (422 kB) versie van 29 november 2017.

Een ouderenvoorziening is aan diverse regelgevingen onderworpen. Op basis van die regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld. Die verhogen de transparantie zowel voor de zorgaanbieder als de zorggebruiker.

Hierboven vindt u de laatst gewijzigde versie van de norminterpretaties van 29 november 2017

De volgende norminterpretaties werden aangepast of zijn nieuw toegevoegd:

Bijlage XII, Art. 7 – Vrijheid van de bewoner

Bijlage XII, Art. 13 – schriftelijke overeenkomst

Bijlage XII, Art. 20 – Preventie infectieziekten

Bijlage XII, Art. 25, 4°, 5° en 6° – Zorg- en begeleidingsplan

Bijlage XII, Art. 26, §1 – Gebruikersraad

Bijlage XII, Art. 35 – Facturatie

Bijlage XII, Art. 38 – Directeur WZC

RVT-norm B, 3, c en B, 3, f – Verplegend personeel en verzorgingspersoneel

RVT-norm B, 3, c – Personeel voor reactivering

RVT-norm B, 3, h – coördinerend en raadgevend arts

Bijlage XII, Art. 40 – Permanentie

Bijlage XII, Art. 45, 8° - Zonnewering

Bijlage XII, Art. 48, 1° en 2° – Vloeroppervlakte en sanitaire cel

RVT-norm B, 10, c – Registratie nosocomiale infecties, doorligwonden, incontinentie, fixatie en isolatiemaatregelen