Norminterpretaties voor woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor kortverblijf

pdf bestandNorminterpretaties woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor kortverblijf (422 kB) versie van 29 november 2017.

Een ouderenvoorziening is aan diverse regelgevingen onderworpen. Op basis van die regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld. Die verhogen de transparantie zowel voor de zorgaanbieder als de zorggebruiker.

Hierboven vindt u de laatst gewijzigde versie van de norminterpretaties van 29 november 2017

De volgende norminterpretaties werden aangepast of zijn nieuw toegevoegd:

 • Bijlage XII, Art. 7 – Vrijheid van de bewoner
 • Bijlage XII, Art. 13 – schriftelijke overeenkomst
 • Bijlage XII, Art. 20 – Preventie infectieziekten
 • Bijlage XII, Art. 25, 4°, 5° en 6° – Zorg- en begeleidingsplan
 • Bijlage XII, Art. 26, §1 – Gebruikersraad
 • Bijlage XII, Art. 35 – Facturatie
 • Bijlage XII, Art. 38 – Directeur WZC
 • RVT-norm B, 3, c en B, 3, f – Verplegend personeel en verzorgingspersoneel
 • RVT-norm B, 3, c – Personeel voor reactivering
 • RVT-norm B, 3, h – coördinerend en raadgevend arts
 • Bijlage XII, Art. 40 – Permanentie
 • Bijlage XII, Art. 45, 8° - Zonnewering
 • Bijlage XII, Art. 48, 1° en 2° – Vloeroppervlakte en sanitaire cel
 • RVT-norm B, 10, c – Registratie nosocomiale infecties, doorligwonden, incontinentie, fixatie en isolatiemaatregelen