Norminterpretaties voor initiatieven beschut wonen

pdf bestandNorminterpretaties IBW (77 kB)

Op basis van de regelgeving voor initiatieven beschut wonen en de toepassing ervan in de praktijk zijn er norminterpretaties opgesteld. Die verduidelijken de erkenningsvoorwaarden waaraan een IBW moet voldoen.