Norminterpretaties voor de groepen van assistentiewoningen

pdf bestandNorminterpretaties voor de groepen van assistentiewoningen (180 kB) - Versie van 29 november 2017. 

Een ouderenvoorziening is aan diverse regelgevingen onderworpen. Op basis van die regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld. Die verhogen de transparantie zowel voor de zorgaanbieder als de zorggebruiker.

In overleg met de koepelorganisaties als vertegenwoordigers van de ouderenzorgsector en de afdeling Zorginspectie werden voor de groepen van assistentiewoningen interpretaties gemaakt voor een aantal erkenningsvoorwaarden.

Volgende interpretaties zijn op 29 november 2017 opgesteld  

BVR 24 juli 2009, Art. 10/2 - Leeftijdsvoorwaarde

Woonzorgdecreet, Art. 36, 2° en 3° - Woonassistent

Bijlage XVI, Art. 5 – Vrijheid bewoner

Bijlage XVI, Art. 7 – Crisis- en overbruggingszorg

Bijlage XVI, Art. 9 – Veiligheid van de bewoner

Bijlage XVI, Art. 12 – Gebruikersraad 

Bijlage XVI, Art. 15 – Actieve communicatie

Bijlage XVI, Art. 18 – Schriftelijke overeenkomst

Bijlage XVI, Art. 18, 5°, b) – Plaatsbeschrijving

Bijlage XVI, Art. 24 – Ontruiming van de assistentiewoning

Bijlage XVI, Art. 25 – Facturatie

Bijlage XVI, Art. 30 – Uittreksel strafregister

Bijlage XVI, Art. 33, 10° – Breedte gangen

Bijlage XVI, Art. 34 - Vloeroppervlakte

Bijlage XVI, Art. 34 - Rolstoeltoegankelijkheid

Onder de inhoudstafel werd een opsomming toegevoegd van de norminterpretaties die voortaan ook van toepassing zijn voor de serviceflatgebouwen:

  • Leeftijdsvoorwaarde (BVR 24 juli 2009, Art. 10/2)
  • Vrijheid bewoner (erkenningsnorm 1.6)
  • Beheer van gelden of goederen (erkenningsnorm 1.7)
  • Interne afsprakennota (erkenningsnorm 1.4 – reglement van orde)
  • Schriftelijke overeenkomst (erkenningsnorm 1.8)
  • Overplaatsing naar meer passende voorziening (erkenningsnorm 1.5)
  • Permanentie (erkenningsnorm 4.2)
  • Brandveiligheid (erkenningsnorm 3.1)
  • Oproepsysteem (erkenningsnorm 3.2.3)
  • Vloeroppervlakte – 1e en 3e interpretatie (erkenningsnorm 3.2.1)