Norminterpretaties voor dagverzorgingscentra en centra voor dagverzorging

De laatste actualisatie van de norminterpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden van 29 november 2017 blijven gelden tot en met 31 december 2022 voor de woonzorgvoorzieningen die onder de overgangsbepalingen vallen van de nieuwe bijlagen bij het geactualiseerde Stambesluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 met de erkenningsvoorwaarden.

Voor totaal nieuwe voorzieningen gelden deze norminterpretaties sinds 1 januari 2020 niet meer, en dit in afwachting van een herwerking of de opmaak van een toelichtingsnota op basis van de nieuwe bijlagen.

In de nieuwe bijlagen bij het Stambesluit van 2019 met de erkenningsvoorwaarden zijn waar mogelijk de norminterpretaties zo veel mogelijk geïntegreerd.

pdf bestandNorminterpretaties voor dagverzorgingscentra en centra voor dagverzorging (156 kB) Versie van 29 november 2017

Een ouderenvoorziening is aan diverse regelgevingen onderworpen. Op basis van die regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld. Die verhogen de transparantie zowel voor de zorgaanbieder als de zorggebruiker.

Op 29 november 2017 wijzigden we de volgende norminterpretaties voor DVC-CVD:

Bijlage IX, Art. 20, 4°, 5° en 6° – Zorg- en begeleidingsplan

Bijlage IX, Art. 35 – Personeel

Bijlage IX, Art. 46 – Aantal gebruikers en zitkamer

Bijlage IX, Art. 47 – Zonnewering

Bijlage IX, Art. 50 – Bad- of douchegelegenheid

De erkenningsvoorwaarden staan in de "Bijlage IX. Dagverzorgingscentra" van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 met de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgvoorzieningen.