Norminterpretaties voor centra voor herstelverblijf

pdf bestandNorminterpretaties voor centra voor herstelverblijf (96 kB)

Op basis van de regelgeving voor erkende centra voor herstelverblijf (CVH) en de toepassing ervan in de praktijk zijn er norminterpretaties opgesteld. Hier kunt u de laatste gewijzigde versie vinden van 6 mei 2013.

Op 6 mei 2013 werden volgende interpretaties gewijzigd of toegevoegd:

  • de interpretatie m.b.t. het bewaren van peroonsgegevens (p. 6) werd aangepast;
  • er werd een nieuwe interpretatie toegevoegd m.b.t. de koelkast (p. 19), en de telefoon en televisie (p. 20);
  • de interpretatie m.b.t. de zonnewering (p. 22) werd aangepast.

De erkenningsnormen staan in de "Bijlage X. Centra voor herstelverblijf" van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 met de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgvoorzieningen.