Norminterpretaties voor centra voor herstelverblijf

De laatste actualisatie van de norminterpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden van 29 november 2017 blijven gelden tot en met 31 december 2022 voor de woonzorgvoorzieningen die onder de overgangsbepalingen vallen van de nieuwe bijlagen bij het geactualiseerde Stambesluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 met de erkenningsvoorwaarden.

Voor totaal nieuwe voorzieningen gelden deze norminterpretaties sinds 1 januari 2020 niet meer, en dit in afwachting van een herwerking of de opmaak van een toelichtingsnota op basis van de nieuwe bijlagen.

In de nieuwe bijlagen bij het Stambesluit van 2019 met de erkenningsvoorwaarden zijn waar mogelijk de norminterpretaties zo veel mogelijk geïntegreerd.

pdf bestandNorminterpretaties voor centra voor herstelverblijf (96 kB)

Op basis van de regelgeving voor erkende centra voor herstelverblijf (CVH) en de toepassing ervan in de praktijk zijn er norminterpretaties opgesteld. Hier kunt u de laatste gewijzigde versie vinden van 6 mei 2013.

Op 6 mei 2013 werden volgende interpretaties gewijzigd of toegevoegd:

  • de interpretatie m.b.t. het bewaren van peroonsgegevens (p. 6) werd aangepast;
  • er werd een nieuwe interpretatie toegevoegd m.b.t. de koelkast (p. 19), en de telefoon en televisie (p. 20);
  • de interpretatie m.b.t. de zonnewering (p. 22) werd aangepast.

De erkenningsnormen staan in de "Bijlage X. Centra voor herstelverblijf" van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 met de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgvoorzieningen.