Paramedische beroepen

Wat is een paramedisch beroep?

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. De paramedicus moet erkend zijn voor zijn beroep en een visum hebben om die taken te mogen uitvoeren.

De paramedische beroepen:

 • audiologen en audiciens
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • farmaceutisch-technisch assistenten
 • logopedisten
 • medisch laboratoriumtechnologen
 • orthoptisten
 • podologen
 • technologen medische beeldvorming

Voor bandagisten, orthesisten en prothesisten is er nog geen regelgeving (geen uitvoeringsbesluiten). Zij kunnen nog geen erkenning of visum aanvragen.  

Erkenning aanvragen en visum

 • Erkenning: voor u uw visum krijgt, moet u eerst als paramedicus erkend worden. Deze erkenning vraagt u aan bij Zorg en Gezondheid.
 • Visum: in België heeft u een visum nodig om als paramedicus te mogen werken. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid uitgereikt van zodra u de erkenning voor een van de paramedische beroepen behaalt.

Types van erkenningen

Een erkenning op basis van een diploma

Voor bepaalde diploma's hoeft u zelf geen erkenning meer aan te vragen: pdf bestandDiploma's waarvoor de erkenning automatisch verloopt (190 kB). Behaalt u zo'n diploma, dan krijgt u automatisch uw erkenning op basis van de gegevens die uw onderwijsinstelling invoert in een databank.

Vooraleer uw erkenning als paramedicus aan te vragen, neemt u dus best contact op met uw onderwijsinstelling.

Deze erkenning vraagt u aan bij Zorg en Gezondheid met het bewijs dat u de juiste opleiding en stage hebt gevolgd. U laadt een diploma op in het e-loket. In sommige gevallen moet u ook een stagebewijs opladen. U hoeft geen andere documenten op te laden.

Voor podologen ingeschreven bij het RIZIV is er een automatische erkenning.

Een voorlopige erkenning laten omzetten naar een definitieve erkenning

Als u nog een voorlopige erkenning hebt, moet u een opleiding volgen om aan de minimale kwalificatievereisten van het beroep te voldoen. Daarna kan u een aanvraag doen om uw voorlopige erkenning om te zetten naar een definitieve.

In dit geval moet u een diploma of bewijs van voldoening aan de minimale kwalificatievereisten van het beroep opladen. U hoeft geen andere documenten opladen.

Een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie)

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van een paramedisch beroep deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Dit is het voordeel op basis van verworven rechten. U moet dat voordeel op basis van verworven rechten aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

In dit geval moet u een tewerkstellingsattest met de lijst van technische prestaties en/of handelingen opladen in het e-loket. U hoeft geen andere documenten op te laden.

Een voorlopige erkenning (enkel voor podologen!)

U vraagt een voorlopige erkenning aan als u geen diploma als podoloog heeft, maar wel een diploma van een opleiding waarvan het niveau beantwoordt aan de bekwaamheidseisen. Mits deze voorwaarde: uw diploma heeft een minimum aantal lessen gemeenschappelijk met dat van podoloog.

In dit geval moet u een ander diploma van hetzelfde niveau opladen in het e-loket.

Een voorlopige erkenning is geldig tot 1 oktober 2022. Tot dan hebt u tijd om te voldoen aan de kwalificatievereisten voor het beroep podoloog. Een voorlopige erkenning kan u enkel aanvragen tijdens de overgangsperiode van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017.

Een automatische, ambtshalve erkenning (enkel voor podologen)

Bent u bij het RIZIV ingeschreven als podoloog, dan wordt u ambtshalve erkend. U hoeft zelf geen erkenning aan te vragen. Zorg en Gezondheid levert u automatisch het erkenningsbesluit.

* Opgelet: u moet kiezen uit één van bovenstaande types