Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (maart 2018)

De kaart van Vlaanderen: 49 goedgekeurde eerstelijnszone

Dinsdagnamiddag verspreidde we een persbericht met een overzichtskaart van alle goedgekeurde eerstelijnszones.  Hoewel deze kaart nog een grote blinde vlek toont in het oosten van de provincie Antwerpen, willen we tegelijkertijd dit beeld ook nuanceren. We weten intussen dat ook in dit gebied nagenoeg alle zones zijn afgebakend en dat men overal volop bezig is met de nodige engagementen te verzamelen. We verwachten dan ook dat binnen enkele weken de provincie Antwerpen even ingekleurd zal zijn als de 4 andere provincies. 

Ook wat betreft de overige witte vlekken in de andere provincies werken de lokale trekkers, samen met onze transitiecoaches, in de richting van een oplossing.

De goedgekeurde eerstelijnszones in kaart:

Kaart van Vlaanderen met de eerstelijnszones
De eerste projectgroepen starten op

Het heeft wat meer tijd in beslag genomen dan initieel gepland, maar in maart gaan verschillende projectgroepen verder of van start. O.a. de projectgroep voor de sociale kaart, de projectgroep voor de oprichting van het Vlaams Instituut Eerste Lijn, de projectgroep voor het project Mantelzorg gaan van start. Voor de projecten "Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit" en "Basisopleiding en permanente vorming" voeren we volop verkennende gesprekken. Ook de projectgroep voor het project "Zorgcoördinatie en casemanagement" is inmiddels samengesteld. Hier voorzien we een eerste samenkomst in de weken na de Paasvakantie.

Cortexs stelt haar onderzoeksresultaten voor

In november 2013 startte Cortexs: een multidisciplinair onderzoek naar geïntegreerde zorg in Vlaanderen. 

Op 1 december werden in Mechelen de resultaten van dit grootschalig onderzoeksproject op de slotconferentie voorgesteld. Inmiddels zijn de resultaten ook gepresenteerd aan minister Jo Vandeurzen, het team eerste lijn van Zorg en Gezondheid, de trekkers van de pioniersprojecten Dender en Zuid-Oost Limburg en de transitiecoaches, zodat ze deze inzichten kunnen meenemen in hun verdere werk. 

Alle informatie over dit boeiende project vindt u op www.cortexs.be.

We bouwen aan een communicatieplatform voor de eerstelijnszones

De komende maanden zal een team binnen de communicatiedienst van Zorg en Gezondheid, samen met een werkgroep van SEL- en LMN-medewerkers, aan de slag gaan om een communicatieplatform (website) te bouwen voor de eerstelijnszones. Qua opbouw laten we ons graag inspireren door de website die vandaag voor de LOGO’s bestaat. Dit wil zeggen dat er een startpagina komt met generieke informatie over de eerstelijnszones. Daaronder komen er voor elke eerstelijnszone apart pagina’s om hun informatie op te plaatsen en uit te wisselen. Alles krijgt vorm in een uniforme huisstijl. Uiteraard denken we ook aan de nodige linken met de sociale kaart. In het proces naar deze nieuwe website plannen we een 2-tal momenten waar we de vorderingen zullen terugkoppelen naar het brede veld. Voor de zomervakantie hopen we deze website klaar te hebben.

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur

Deze week verstuurden we onze brieven met de beoordeling van de aanvraagdossiers voor de vorming van de eerstelijnszones. U hebt intussen ongetwijfeld al in de pers gelezen dat we voor bijna 90% van de aanvragen positief nieuws hadden. Van de 55 aanvraagdossiers konden we er 49 goedkeuren, 2 dossiers voldeden niet aan de ontvankelijkheidscriteria en 4 zones slaagden er nog niet in om van alle verplichte partners de nodige handtekeningen te verzamelen. Maar globaal is dit een schitterend resultaat.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg. We zijn er ook van overtuigd dat we de komende weken de resterende aanvraagdossiers en/of de nodige handtekeningen voor eventuele uitbreidingen van goedgekeurde zones zullen krijgen. Het doel om voor de zomer heel Vlaanderen te hebben ingedeeld in eerstelijnszones, is binnen handbereik. Dit is in de eerste plaats dankzij het verbindende werk van honderden mensen op het terrein. Onze grootste dank gaat dan ook uit naar hen.

Maar ik wil in deze nieuwsbrief ook mijn oprechte dank uitspreken voor het team eerste lijn van Zorg en Gezondheid, onze stagiair Elisabeth en de transitiecoaches voor het harde en volgehouden werk om alle dossiers grondig te evalueren. Rudi Overloop van Zorg en Gezondheid heeft met niet aflatende inzet alles gecoördineerd. Ik wil ook heel graag alle indieners bedanken voor de fijne en warme woorden die we als antwoord kregen op onze brief.

Maar het werk is nog niet gedaan, dat weet u ook. In alle gevormde eerstelijnszones moeten nu alle partners die betrokken zijn bij de eerstelijnszorg, samengebracht worden. In sommige zones is deze mapping al grondig gebeurd, in andere zones nog niet. En eenmaal alle actoren zijn samengebracht, moeten ze het met elkaar hebben over wat hen bindt, wat ze willen realiseren binnen de eerstelijnszones, hoe ze dat willen organiseren …

De ervaring van de pioniersprojecten leert dat dit de nodige tijd en organisatie vergt. Op de komende twee infosessies, op zaterdag 10 en donderdag 15 maart, zullen ze deze ervaring delen. Flanders Synergy heeft ook een wiki ontwikkeld waar heel veel kennis is samengebracht die iedereen kan raadplegen. Deze wiki zullen we via onze website toegankelijk maken. Onze transitiecoaches én de SEL- en LMN-medewerkers staan klaar om deze processen te begeleiden. En, zoals in de brieven ook werd vermeld, we voorzien voor elke zone een werkingsbudget om de onkosten voor het komende anderhalf jaar te vergoeden.

Ondertussen werken wij verder aan de andere projecten die zo belangrijk zijn voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg. De oprichting van het Vlaams Instituut eerste lijn, een goed werkend platform voor de sociale kaart, nadenken over een goed opleidingsaanbod, het stimuleren van praktijkvorming, het nieuwe decreet eerste lijn …  Via deze nieuwsbrief zullen we u in de komende maanden op de hoogte houden van onze vorderingen.