Nieuwsbrief naar zorgraden en huisartsenkringen

Nieuwsbrief van 16 december

 • Uitbraakvolgsysteem meer gebruiken
 • CLB-artsen melden clusters
 • Brononderzoek en contactopsporing door lokale besturen  
 • Opstart vaccinatie
 • Woonzorgcentra komen eerst aan de beurt
 • Aanmelding casussen vanuit crisismeldpunt crisisjeugdhulp

Nieuwsbrief van 3 december

 • Lokale Besturen maken zich klaar voor nieuwe opdrachten m.b.t. brononderzoek en contactonderzoek
 • Doorgeven van lokaal bekomen contacten aan centrale contactopsporing via 02/214 19 19
 • Frequentere update van de status van de centrale tickets in de controletoren
 • Overzicht van mogelijkheden voor ondersteuning van zorgvoorzieningen

Nieuwsbrief van 24 november

 • Contacttracing en brononderzoek door de lokale besturen
 • Lancering uitbraakvolgsysteem (UVS) met infosessies
 • COVID 19-clusters melden aan Zorg en Gezondheid en de lokale COVID 19-teams van de zorgraden 
 • Medewerking aan organisatie van COVID-vaccinatie
 • Bijkomende personeelsinzet in zorg en welzijn
 • Huisbezoekers moeten zich (kunnen) identificeren

Nieuwsbrief van 12 november

 • Intervisiecirkel op 17/11 en 19/11: 'Afstemming vraag en aanbod'

Nieuwsbrief van 10 november

 • Uitstel indienen jaarplanning -
 • De 0800-nummers voor cohortezorg: waarvoor bellen?  
 • Quarantaine in centrum voor herstelverblijf
 • Buffercapaciteit voor ziekenhuizen
 • Vlaams Agentschap Personen met een Handicap breidt permanentie uit  
 • Bestelling van beschermingsmateriaal 

Nieuwsbrief van 30 oktober

 • Wat te doen bij personeelstekort?
 • Aanpassingen aan de modelovereenkomsten 
 • Oplichters bellen burgers
 • Nieuwe reservatieprogramma voor test- en triagecentra

Nieuwsbrief van 23 oktober

 • Extra middelen voor lokaal bron- en contactonderzoek
 • Sensibilisatie in de strijd tegen COVID-19 – thema voor de intervisie
 • Ondersteuning vanuit VIVEL voor bijkomende aanwervingen in de zorgraden
 • Toegang tot de interne controletoren

Nieuwsbrief van 8 oktober

 • Uitbraakvolgsysteem 2.0 –Validatoren gezocht
 • Een nieuwe reeks intervisiesessies

Nieuwsbrief van 1 oktober

 • Nieuwe versie van de leidraad beschikbaar
 • Vergoeding van de mSPOC 
 • Doorgeven van medische informatie 

Nieuwsbrief van 24 september

 • Nieuwe versie van de leidraad beschikbaar
 • Vergoeding van de mSPOC 
 • Doorgeven van medische informatie 

Nieuwsbrief van 18 september

 • Intervisiecirkels 
 • Verschillende cijfers tussen de federale database en onze controletoren: hoe komt dat?
 • De mSPOC is uw eerste aanspreekpunt bij medische of epidemiologische vragen
 • COVID-acties in het actieplan

Nieuwsbrief van 14 september

 • Extra steun voor de zorgraden
 • Aanvraag lokale field agent

Nieuwsbrief van 10 september

 • Blijvende aandacht om vooraf communicatielijnen te leggen
 • Mobiele teams infectieziektebestrijding actief
 • Digitaal netwerk voor de zorgraad en het COVID-19 team

Nieuwsbrief van 2 september

 • Contactonderzoek en testen op COVID-19 in scholen

Nieuwsbrief van 25 augustus

 • Herbekijk de webinar over het uitbraakvolgsysteem  
 • COVID-19 opdrachten opnemen in actieplan  
 • Meertalige infofolders online
 • Extra middelen CAW
 • Openstellen 0800-lijnen cohortzorg voor hulp van thuisverpleging bij staalafnames

Nieuwsbrief van 19 augustus

 • Uitbraakvolgsysteem SharePoint – webinar voor de COVID-19 team teamleiders (Zorgraadcoördinatoren)
 • Het belang van goede communicatielijnen tussen Vlaamse voorzieningen en zorgraden  
 • Delen van medische gegevens – gedeeld beroepsgeheim
 • Lijst medische experten per eerstelijnszone 1+3

Nieuwsbrief van 10 augustus

 • Webinar lokale bronopsporing en contactopsporing
 • Lokaal contactonderzoek: drie scenario's voor lokale besturen in tandem met hun zorgraad
 • Vlaamse voorzieningen stellen draaiboek op tegen 21 augustus
 • Regionale aanspreekpunten
 • Teamleider COVID-19 team

Nieuwsbrief van 2 augustus

 • Webinar lokale bronopsporing en contactopsporing
 • Sensibiliseren is belangrijke opdracht voor de zorgraden
 • Versnelde opstart aanspreekpunten
 • Ondersteuning psychosociaal welzijn
 • Woonzorgcentra beter voorbereiden
 • Toegang tot de ZorgAtlas en dashboard Vlaamse controletoren