Nieuws

  • 4 april 2019

64% van de Vlamingen controleert hun lichaam niet op tekenbeten na natuurbezoek

Uit een recente steekproef bij een duizendtal Vlamingen, uitgevoerd in opdracht van Zorg en Gezondheid, blijkt dat 64% van de Vlamingen zichzelf niet checkt op tekenbeten nadat ze in de natuur zijn geweest. Nochtans is dat belangrijk om ziektes zoals de ziekte van Lyme tegen te gaan. Om mensen aan te zetten zich te controleren na een natuurbezoek, lanceert Zorg en Gezondheid vandaag een nieuwe editie van de campagne Wees niet gek. Doe de tekencheck.
  • 26 maart 2019

Vlaanderen draait proef met eerstelijnspsychologen voor ouderen

Vlaanderen trekt geld uit voor experimentele projecten die nagaan hoe de eerstelijnspsychologische zorg best aangeboden kan worden aan ouderen met milde of matige psychische klachten. Ook ouderen hebben immers recht op een laagdrempelige, toegankelijke en betaalbare eerstelijnspsychologische zorg.
  • 15 maart 2019

Zorg aan huis tijdens avond en weekend wordt fors uitgebreid

De gezinszorg moet zich meer dan ooit richten op de vraag van de persoon met een zorgnood. Het aantal uren gezinszorg op onregelmatige uren zoals tijdens de avond, nacht, het weekend en feestdagen wordt met 25% opgetrokken. Deze maatregel die vrijdag 15 maart 2019 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd geeft gevolg aan het akkoord dat in juni vorig jaar met de sociale partners werd gesloten.
  • 3 april 2019

Een stevig fundament voor de Vlaamse revalidatiesector

Door de overdracht van bevoegdheden na de zesde staatshervorming was ook de revalidatiesector aan een Vlaamse vertaling toe. De conceptnota daartoe is klaar en werd vrijdag 29 maart 2019 goedgekeurd. De Vlaamse Regering wil de lat meteen hoog leggen. Een revalidatieproces in Vlaanderen zal vertrekken vanuit de Vlaamse sociale bescherming op basis van 1 unieke inschaling van de zorgnood en van een revalidatieplan waarin de patiënt centraal staat.
  • 21 maart 2019

Wereldtuberculosedag 24 maart - ook in België geen verdwenen ziekte

Op 24 maart is het wereldtuberculosedag. Tuberculose is ook in België geen verdwenen ziekte. De ziekte komt wel veel minder voor dan vroeger en de cijfers zijn nog altijd dalende. In België bereikten we in 2017 een incidentie van 8,6 / 100.000 met 972 meldingen.
  • 14 maart 2019

Nieuwe tool voor meer cultuursensitieve zorg in voorzieningen

Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezondheid ontwikkelde VIVO een praktische tool die organisaties helpt van diversiteit en cultuursensitieve zorg werk te maken.
  • 26 maart 2019

Save the date: studiedag Rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming

Op 29 mei, 3 juni en 5 juni organiseren wij een studiedag over rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming. Deze studiedag richt zich op wie werkt op een sociale dienst of voor wie sociaal werk een dagelijkse bezigheid is.
  • 21 maart 2019

Nieuwe richtlijn moet vrijheidsbeperking in geestelijke gezondheidszorg tegengaan

Woensdag 20 maart 2019 ging een nieuwe richtlijn van kracht voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. De richtlijn is gebaseerd op internationaal wetenschappelijk gevalideerd onderzoek. Ze stelt preventie voorop en staat toe dat louter en alleen vrijheidsbeperkend kan worden opgetreden als de betrokkene voor zichzelf of anderen in zijn direct omgeving een gevaar vormt.
  • 13 maart 2019

Stijging dagprijzen woonzorgcentra onder controle

De gemiddelde dagprijs op 1 mei 2018 bedroeg 57,59 euro. Het is de laagste stijging van de dagprijzen sinds de monitoring.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid