Nieuws

  • 27 mei 2019

Hiphop song van Safi wil zaadje voor zorgberoep planten bij 12-14-jarigen

We hebben healers nodig. Geef Safi maar eens ongelijk. De Mechelse rapper Safi schreef dit nummer speciaal voor de nieuwe campagne van Ik ga ervoor om jongeren al vroeg warm te maken voor een job in de zorg.
  • 8 mei 2019

Zorgbudget voor ouderen kan cumuleren met leefloon

De begunstigden van het leefloon die ouder zijn dan 65 jaar zullen voortaan een leefloon kunnen cumuleren met het zorgbudget voor ouderen van de Vlaamse sociale bescherming.
  • 30 april 2019

Forse financiële injectie in woonzorgcentra: 22 miljoen voor meer personeel

Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel ontvangen 391 woonzorgcentra vanaf 1 juli meer middelen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, zet hiervoor 22 miljoen euro in.
  • 24 mei 2019

Referentiekader voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor forensische cliënten

Het referentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg voor residentiële voorzieningen zal binnen zes maanden bindend zijn voor de Vlaamse forensisch psychiatrische zorgcentra en psychiatrische ziekenhuizen die zich naar deze doelgroep richten. Zorginspectie zal het referentiekader hanteren als basis bij toekomstig nazicht.
Campagnebeeld rookstopbegeleiding
  • 3 mei 2019

Stoppen met roken? Tot 4 maal meer kans op succes via begeleiding

Vlaamse overheid start sensibiliseringscampagne om rookstopbegeleiding door tabakoloog te promoten
  • 30 april 2019

40 jaar zelfmoordlijn

De Zelfmoordlijn bestaat 40 jaar. Intussen voerden maar liefst 847 vrijwilligers ruim 267.000 gesprekken met mensen in een suïcidale crisis of mensen uit hun omgeving. Naar aanleiding van dit jubileum lanceert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding een campagne waarbij het een unieke inkijk wil geven in het (vrijwilligers)werk aan de Zelfmoordlijn.
  • 24 mei 2019

Aangroei woongelegenheden ouderenzorg 2020-2025

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voegt een laatste golf woongelegenheden toe in de residentiële ouderenzorg. Bovendien wordt extra capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van thuiszorgvoorzieningen en een betere financiering van de zorgzwaarte.
Campagnebeeld UV
  • 2 mei 2019

Geef een schouderklopje en bescherm elkaars huid

Een schouderklopje krijgen als je verbrand bent, dat doet pijn. Geef elkaar deze zomer daarom een schouderklopje vóór het te laat is. Dat is de insteek van de nieuwe preventiecampagne van Stichting tegen Kanker waarbij je elkaar 3x op de schouders tikt om zo aan de 3 belangrijkste maatregelen voor een goede zonbescherming te herinneren.
  • 29 april 2019

60 Vlaamse ondernemingen werken met bedrijfscoach voor gezondere werkomgeving

60 Vlaamse ondernemingen maken al gebruik van een bedrijfscoach. Een bedrijfscoach helpt een onderneming met het uitwerken van een preventief gezondheidsbeleid dat ervoor moet zorgen dat de medewerkers ook op het werk gemakkelijker de gezonde keuze maken. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maakte hiervoor 2,8 miljoen euro vrij
Woordvoerder Zorg en Gezondheid