Nieuws

  • 30 april 2019

40 jaar zelfmoordlijn

De Zelfmoordlijn bestaat 40 jaar. Intussen voerden maar liefst 847 vrijwilligers ruim 267.000 gesprekken met mensen in een suïcidale crisis of mensen uit hun omgeving. Naar aanleiding van dit jubileum lanceert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding een campagne waarbij het een unieke inkijk wil geven in het (vrijwilligers)werk aan de Zelfmoordlijn.
  • 11 april 2019

Mazelenvaccinatie: betrouwbaar en levensreddend

Naar aanleiding van nieuwsitems waarbij het mazelenvaccin in een negatief daglicht geplaatst werd, willen we hier correcte informatie geven. Het vaccin tegen mazelen, bof en rubella is een zeer goed en veilig vaccin dat al vele jaren bestaat. Qua bijwerkingen zijn die vergelijkbaar met andere vaccins, namelijk vooral wat lokale pijn, roodheid en zwelling en eventueel wat koortsig de eerste paar dagen.
  • 4 april 2019

64% van de Vlamingen controleert hun lichaam niet op tekenbeten na natuurbezoek

Uit een recente steekproef bij een duizendtal Vlamingen, uitgevoerd in opdracht van Zorg en Gezondheid, blijkt dat 64% van de Vlamingen zichzelf niet checkt op tekenbeten nadat ze in de natuur zijn geweest. Nochtans is dat belangrijk om ziektes zoals de ziekte van Lyme tegen te gaan. Om mensen aan te zetten zich te controleren na een natuurbezoek, lanceert Zorg en Gezondheid vandaag een nieuwe editie van de campagne Wees niet gek. Doe de tekencheck.
  • 29 april 2019

60 Vlaamse ondernemingen werken met bedrijfscoach voor gezondere werkomgeving

60 Vlaamse ondernemingen maken al gebruik van een bedrijfscoach. Een bedrijfscoach helpt een onderneming met het uitwerken van een preventief gezondheidsbeleid dat ervoor moet zorgen dat de medewerkers ook op het werk gemakkelijker de gezonde keuze maken. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maakte hiervoor 2,8 miljoen euro vrij
  • 8 april 2019

13,5 miljoen extra voor meer zorg aan huis

De Vlaamse regering investeert in 2019 ruim 13,5 miljoen euro bijkomend in de gezinszorg. Hiermee zet Vlaanderen zijn ambitie kracht bij om meer mensen in de eigen, vertrouwde omgeving de nodige ondersteuning te bieden. Met deze middelen worden 411.542 extra uren zorg bij de cliënten thuis gefinancierd. Zo wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Vlaming om zo lang als mogelijk in de thuisomgeving zorg te krijgen.
  • 3 april 2019

Een stevig fundament voor de Vlaamse revalidatiesector

Door de overdracht van bevoegdheden na de zesde staatshervorming was ook de revalidatiesector aan een Vlaamse vertaling toe. De conceptnota daartoe is klaar en werd vrijdag 29 maart 2019 goedgekeurd. De Vlaamse Regering wil de lat meteen hoog leggen. Een revalidatieproces in Vlaanderen zal vertrekken vanuit de Vlaamse sociale bescherming op basis van 1 unieke inschaling van de zorgnood en van een revalidatieplan waarin de patiënt centraal staat.
  • 23 april 2019

Week van de Valpreventie: Angst om te vallen treft één op twee ouderen

Ouderen met valangst hebben meer kans om te vallen. Meer dan de helft van de ouderen die al eens gevallen zijn, heeft valangst. Zelfs bij ouderen die nog nooit gevallen zijn, heeft 30 tot 50% angst om te vallen. De Week van de Valpreventie, die loopt van 22 tot en met 28 april 2019, roept ouderen op om valangst bespreekbaar te maken.
Europese Vaccinatieeweek 2019
  • 4 april 2019

Vaccinatieweek 2019 - Hepatitis A- en mazelenvaccinatie aanbevolen voor dicht(er)bij reizen

De Europese Vaccinatieweek van 24 tot en met 30 april 2019 vraagt in Vlaanderen opnieuw aandacht voor dicht(er)bij-vakanties, met een extra focus op familie- en vriendenbezoek in het buitenland. Wie reist naar landen waar hepatitis A nog vaak voorkomt, laat zich best op voorhand vaccineren om geen ziekte als souvenir meer naar huis te nemen. Ook een check-up van de mazelenvaccinatie is aan te raden.
  • 26 maart 2019

Save the date: studiedag Rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming

Op 29 mei, 3 juni en 5 juni organiseren wij een studiedag over rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming. Deze studiedag richt zich op wie werkt op een sociale dienst of voor wie sociaal werk een dagelijkse bezigheid is.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid