Nieuws

  • 1 februari 2019

Nog eens 724 personen met een handicap krijgen budget van €300 per maand voor ondersteuning

724 volwassenen met een handicap zullen vanaf mei 2019 automatisch het zorgbudget voor personen met een handicap van 300 euro per maand op hun rekening zien verschijnen. Het gaat om mensen die vandaag nog niet over een persoonsvolgend budget beschikken, maar daar wel, met hoge prioriteit, een vraag naar hebben.
  • 25 januari 2019

Gezondheidskompas wijst de weg naar gezonde levensstijl

Het gezondheidskompas is een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl.
  • 4 januari 2019

Vernieuwde sensibiliseringscampagne en website Vergeet dementie, onthou mens

Op maandag 7 januari gaat de vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ online. De website die alle info over dementie clustert, www.onthoumens.be, krijgt momenteel een volledige make-over. Nieuw zijn onder andere de videogetuigenissen van Paul en Katalijne en Wannes en Rosa. Zij zijn ambassadeurs van de nieuwe campagne om een extra impuls te geven aan een dementievriendelijker Vlaanderen.
  • 30 januari 2019

Pasgeboren baby’s worden ook op muco gescreend

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op een aantal aangeboren aandoeningen. Dankzij vroegtijdige opsporing kan behandeling tijdig opgestart worden. Sinds 1 januari 2019 is ook mucoviscidose aan het bevolkingsonderzoek toegevoegd.
  • 15 januari 2019

Eerstelijnszone? Schrijf je in voor de leer-en deeldag op 19 maart

Neem deel aan werksessies over de taken en uitdagingen waar je als eerstelijnszones voor staat, deel je ervaringen in intervisiesessies, grasduin in onze posterhoek, maar vooral... grijp deze kans om bekende en nog onbekende gezichten uit andere eerstelijnszones te ontmoeten.
  • 3 januari 2019

Geef je mening over het ziekenhuis van de toekomst

Het ziekenhuis van de toekomst zal vooral ten dienste staan van mensen die nu in de fleur van hun leven zijn. Daarom zoeken we de mening van ouderen en jongeren (gezond of ziek) en hun familie over hoe zij het ziekenhuis van de toekomst zien.
  • 29 januari 2019

Zelfzorgcampagne #Leefzonderfilter is terug: hoe gaat het écht met jou?

Wegens succes herhaald: de zelfzorgcampagne ‘Leef zonder filter’ wordt op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hernomen. Vorig jaar bereikte de campagne om en bij de 360.000 Vlaamse jongeren of 70% van de doelgroep tussen 16 en 24 jaar. Deze jongeren kregen de boodschap mee om even de filter, de schijn dat alles altijd oké is, op sociale media af te gooien en te tonen hoe het écht met hen gaat. De campagne wordt deze namiddag vanaf 16u op gang getrapt in Planeet De Cock op MNM.
  • 9 januari 2019

Projectoproep 'deMENS in de zorg'

Gezocht: Zes pilootprojecten ‘Ik, jij, samen MENS'
  • 20 december 2018

Vlaanderen screent vanaf 2019 pasgeboren baby’s ook op mucoviscidose

Vanaf 1 januari 2019 wordt mucoviscidose aan het bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen toegevoegd. Ouders kunnen er hun baby’s kort na de geboorte gratis op laten screenen.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid