Nieuws

  • 15 maart 2019

Zorg aan huis tijdens avond en weekend wordt fors uitgebreid

De gezinszorg moet zich meer dan ooit richten op de vraag van de persoon met een zorgnood. Het aantal uren gezinszorg op onregelmatige uren zoals tijdens de avond, nacht, het weekend en feestdagen wordt met 25% opgetrokken. Deze maatregel die vrijdag 15 maart 2019 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd geeft gevolg aan het akkoord dat in juni vorig jaar met de sociale partners werd gesloten.
  • 1 maart 2019

Bouwplan voor het ziekenhuis van de toekomst in Vlaanderen

Op een persconferentie bij Health House ontvouwde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vandaag de bouwplannen voor het ziekenhuis van de toekomst: Met het Groenboek en de visualisatie van Health House nodigen we de sector uit om te innoveren. De bouwstenen voor het nieuwe investeringsbeleid voor ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen liggen klaar en we geven een aantal richtinggevende aanzetten voor een herziening van erkenningsnormen.
  • 25 februari 2019

Vlaanderen vereenvoudigt regels om zorggebouwen multifunctioneel in te zetten

Voortaan kunnen personen met een handicap eenvoudiger onder hetzelfde dak dezelfde zorgen krijgen zoals ook voor bijvoorbeeld ouderen mogelijk is. De Vlaamse Regering zette namelijk op de ministerraad van 22 februari het licht op groen om de bouw van WVG-voorzieningen te vergemakkelijken die multifunctioneel inzetbaar zijn en open te stellen voor meerdere zorgvormen, voor een breder publiek en buiten de reguliere werkuren.
  • 14 maart 2019

Nieuwe tool voor meer cultuursensitieve zorg in voorzieningen

Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezondheid ontwikkelde VIVO een praktische tool die organisaties helpt van diversiteit en cultuursensitieve zorg werk te maken.
  • 1 maart 2019

Vacature - Algemeen coördinator voor het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

Begin 2019 fuseerden de 5 bestaande provinciale overlegplatforms voor geestelijke gezondheid tot één nieuw Vlaams Overlegplatform voor Geestelijke Gezondheid. Het overlegplatform stimuleert samenwerking, de toepassing van patiëntenrechten en innovatieve werkvormen met als doel kwaliteitsvolle en doelmatige geestelijke gezondheidszorg. Dit overlegplatform is nu op zoek naar een algemeen coördinator.
  • 22 februari 2019

Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in gemeenten

Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.
  • 13 maart 2019

Stijging dagprijzen woonzorgcentra onder controle

De gemiddelde dagprijs op 1 mei 2018 bedroeg 57,59 euro. Het is de laagste stijging van de dagprijzen sinds de monitoring.
  • 28 februari 2019

Bewegen Op Verwijzing-coaches krijgen goede punten en gaan op tournee langs Vlaamse huisartsen

Sinds 2017 kunnen huisartsen in 181 gemeentes hun patiënten daarom doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Een evaluatie toont aan dat sinds de start al 2.054 mensen bij zo’n coach langs gingen en dat zij heel tevreden zijn met de hulp van hun coach. Maar er blijkt ook dat er nog huisartsen zijn die het aanbod niet kennen. Een nieuwe campagne moet het aanbod daarom bekender maken bij huisartsen en het publiek en de motivatie versterken.
  • 19 februari 2019

Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen

Het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn werd vandaag gepubliceerd. Gelijktijdig maakte Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bekend dat hij aan Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht heeft gegeven om een systeem van verhoogd toezicht op scherp te stellen bij woonzorgcentra die aanhoudend tekorten of ernstige klachten lieten optekenen.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid