Nieuws

  • 7 mei 2020

COVID-19 in cijfers: resultaten van bevragingen en testen in woonzorgcentra

Zorg en Gezondheid biedt een overzicht van beschikbare data over residentiële zorgvoorzieningen waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. We starten met de woonzorgcentra en zullen dit overzicht stap or stap uitbreiden met beschikbare data van andere zorg- en welzijnssectoren.
  • 4 mei 2020

Meer bezoek in residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen vanaf 11 mei

Vanaf 11 mei kunnen een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden uitgewerkt om dat mogelijk te maken, weliswaar nog altijd met beperkingen en onder voorwaarden. Met die voorwaarden kan elke voorziening nu zelf een eigen haalbaar plan opstellen om het bezoek ten vroegste vanaf 11 mei te ontvangen. Eerder had de taskforce al de voorwaarden uitgewerkt om bezoek weer mogelijk te maken in de jeugdhulp en bij zorgaanbieders voor personen met een handicap.
  • 29 april 2020

Startgroep van contactonderzoekers wordt opgeleid voor opstart- en proeffase van contactopvolging vanaf 4 mei

Zorg en Gezondheid stelt een team van contactonderzoekers samen uit kandidaten van binnen de Vlaamse overheid. Deze week worden meer dan 40 collega’s opgeleid en begin volgende week kunnen er nog opleidingsmomenten volgen voor meer kandidaten. Het is de bedoeling om volgende week te kunnen proefdraaien met de contactopvolging.
  • 6 mei 2020

Interview met dokter Wouter Dhaeze over contactonderzoek: "Je vertelt best gewoon alles, om je naasten te beschermen"

Tot voor kort waren ze nog niet zo bekend, maar Vlaanderen heeft al jaren een team infectieziektebestrijding dat contactonderezoek uitvoert.
  • 30 april 2020

Ondersteuning aan woonzorgcentra en andere ouderenzorgvoorzieningen – een overzicht

De woonzorgcentra en andere ouderenzorgvoorzieningen zijn een kwetsbare plek voor de corona-epidemie. Vanuit Zorg en Gezondheid zetten we alle middelen in die ons beschikbaar zijn om hen te ondersteunen en deze uitbraak zo goed mogelijk te beheersen. Een overzicht.
  • 27 april 2020

Extra steun voor woonzorgcentra: personeel en financieel

De Vlaamse Regering besliste om 44 miljoen euro vrij te maken voor de ondersteuning van de woonzorgcentra bij de uitbraak van het coronavirus.
  • 5 mei 2020

Vlaanderen duidt externe partner aan voor contactonderzoek

Vandaag heeft de Vlaamse Regering beslist de opdracht tot opsporing en begeleiding van personen die mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met COVID-19 besmette personen, toe te vertrouwen aan een samenwerking tussen een consortium van callcenters, ZPG Intermut en KPMG.
  • 30 april 2020

Vacature afdelingshoofd rechtstreekse dienstverlening

Zorg en Gezondheid zoekt een afdelingshoofd rechtstreekse dienstverlening. Solliciteren kan tot en met 29 mei 2020.
  • 24 april 2020

Vlaamse regering richt taskforce kwetsbare gezinnen op

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van coördinerend minister voor armoedebestrijding Wouter Beke, om een Taskforce kwetsbare gezinnen op te richten.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid