Nieuws

  • 22 oktober 2018

Vlaamse Regering zet licht op groen voor bijkomende capaciteit in woonzorg

Initiatiefnemers van een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf die in het bezit zijn van een voorafgaande vergunning en daardoor toelating hebben om bijkomende woongelegenheden te bouwen, krijgen van de Vlaamse Regering groen licht. Deze vergunningen kunnen worden gerealiseerd in de periode 2020-2025, als nieuwbouw of als een andere bestaande woonzorgvorm. Tegen 1 februari 2019 dienen vergunningshouders hun plannen bekend te maken.
Logo van de vlaamse sociale bescherming
  • 18 oktober 2018

Zorgbudget voor ouderen maakt zorg betaalbaar

Meer dan 100.000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen dat deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Dat staat te lezen in het eerste Jaarverslag van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming.
  • 10 oktober 2018

Werelddag geestelijke gezondheid - alle activiteiten op samenveerkrachtig.be

10 oktober is het alweer de vierde werelddag geestelijke gezondheid. “Samen Veerkrachtig” is dit jaar opnieuw het thema van de Werelddag. En dat is geen toeval. Want veerkracht is precies datgene wat je nodig hebt om na een mentale tik een frisse start te nemen.
  • 18 oktober 2018

Sterftecijfers 2016. Levensverwachting weer in stijgende lijn

Zorg en Gezondheid maakt vandaag de officiële cijfers bekend over hoeveel mensen er in Vlaanderen gestorven zijn in 2016, en waarom. 2016 blijkt een vrij onopvallend en mild jaar voor sterfte in Vlaanderen. Er stierven 60.356 mensen dat jaar, wat ondanks de vergrijzing minder is dan het jaar ervoor.
Campagnebeeld griepvaccinatiecampagne
  • 12 oktober 2018

Zorg dat je niets mist door griep! Nieuwe griepvaccinatiecampagne focust op 65+.

Tussen midden oktober en midden november is het ideale moment om je te laten vaccineren tegen griep. Het duurt immers 2 weken eer de vaccinatie voldoende bescherming biedt. De griepvaccinatiecampagne spoort personen die het meeste risico lopen én zorgverleners aan zich te laten vaccineren.
Oog voor lekkers
  • 26 september 2018

Met ‘Oog voor Lekkers’ naar gezonde voedingsgewoonten

De campagne ‘Oog voor Lekkers’ is een initiatief van de Vlaamse overheid en de Europese Unie om gezonde voedingsgewoonten te promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs.
  • 18 oktober 2018

Geen toestemming van de minister voor screenen naar voorkamerfibrillatie

Van 24 tot en met 28 september liep de week van het hart. In dat kader wordt de Vlaamse burger gewezen op het risico van voorkamerfibrilatie. Een duidelijk overzicht van de voor- en nadelen van screenen naar voorkamerfibrillatie is te vinden op de website van Gezondheid en Wetenschap:
  • 11 oktober 2018

Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

De Vlaamse overheid stelt procesgeleiders ter beschikking om woonzorgcentra (wzc) te helpen bij het opstarten of versterken van een duurzaam preventiebeleid voor hun bewoners. 
  • 25 september 2018

Er komt financiële ondersteuning voor personen met jongdementie

Er komen bijkomend personeel en werkingsmiddelen voor Vlaamse woonzorgcentra gespecialiseerd in de zorg voor personen met jongdementie. En een forfaitaire financiële korting per dag op de factuur van het woonzorgcentrum.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid