Nieuws

  • 22 februari 2019

Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in gemeenten

Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.
  • 19 februari 2019

Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen

Het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn werd vandaag gepubliceerd. Gelijktijdig maakte Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bekend dat hij aan Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht heeft gegeven om een systeem van verhoogd toezicht op scherp te stellen bij woonzorgcentra die aanhoudend tekorten of ernstige klachten lieten optekenen.
  • 13 februari 2019

Congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid op 28 maart

Het tweede Flanders Care congres Onlinehulp voor welzijn en gezondheid op 28 maart 2019 toont de laatste ontwikkelingen en realisaties rond onlinehulp in gezondheidszorg en welzijnswerk in Vlaanderen.
  • 7 februari 2019

Nieuw woonzorgdecreet beschermt tegen niet erkende initiatiefnemers

Het vernieuwde woonzorgdecreet werd vandaag op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het decreet legt de doelstellingen, de werkingsprincipes en de opdrachten vast voor de woonzorgvoorzieningen en de verenigingen voor mantelzorgers en verenigingen. Het decreet wil de levenskwaliteit van de bewoners beschermen, onder meer door de erkenningsplicht voor de initiatiefnemers te veralgemenen.
  • 19 februari 2019

Project Innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra

In 2019 lanceert de Zorg en Gezondheid samen met Flanders synergy het project Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk. Hiervoor worden in het voorjaar van 2019 begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra opgestart.
  • 13 februari 2019

Snellere zorg voor mentale gezondheid van zwangere vrouwen

Elke vrouw in Vlaanderen zal tijdens de zwangerschap worden bevraagd naar haar gebruik van alcohol en middelen en tijdens en na de zwangerschap gescreend op angst en depressieve klachten.
  • 4 februari 2019

Decreet over de hervorming goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd.
  • 18 februari 2019

Hoe een zorgbudget het verschil maakt - campagne over de Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse overheid en Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert vandaag een informatiecampagne die uitlegt hoe de Vlaamse sociale bescherming de levenskwaliteit verbetert voor meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen. Een viertal getuigen vertellen in korte videospotjes hoe het zorgbudget voor hen een verschil maakt.
  • 12 februari 2019

Vacature voor een directeur van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Op 1 januari 2019 werden de krachten van 6 bestaande steunpuntfuncties uit de sector geestelijke gezondheid tot het Steunpunt Geestelijke Gezondheid gebundeld. Zij zoeken een nieuwe algemeen directeur.
  • 4 februari 2019

Vacature - directeur/-trice voor het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

Voor de opstart van de operationele werking van VIVEL , het organiseren, beheren en coördineren van de activiteiten ervan zoeken wij een directeur of directrice
Woordvoerder Zorg en Gezondheid