Nieuws

  • 3 augustus 2017

Zieken bij aardappelbedrijf te Nieuwkerke: update 11 augustus

Er kwamen deze week (7-11augustus) geen meldingen binnen van nieuwe zieken bij Clarebout Potatoes, het aardappelverwerkende bedrijf uit Nieuwkerke. De situatie is dus nog steeds onder controle.
Wees niet gek. Doe steeds de tekencheck!
  • 2 augustus 2017

Wees niet gek. Doe de tekencheck!

Kan jij ook wel eens genieten van een dagje wandelen in het bos, spelen in de tuin of picknicken in het park? Controleer jezelf en anderen de dag zelf nog als je in de natuur bent geweest, want sommige teken kunnen je ziek maken.
  • 17 juli 2017

Samen veerkrachtig online

www.samenveerkrachtig.be staat sinds 13 juli online. Je vindt er alle relevante informatie over de Werelddag van de geestelijke gezondheid die plaatsvindt op 10 oktober. Een overzicht van de acties, inspiratiegidsen, uitleg over veerkracht, nuttige literatuur...
  • 7 juli 2017

Programmamanagement aangesteld voor reorganisatie van de eerstelijnszorg

Op 16 februari 2017 vond de conferentie ‘Reorganisatie van de Eerstelijnszorg in Vlaanderen’ plaats. Om de acties die toen gepresenteerd werden in de beleidsvisie, gecoördineerd uit te rollen werd op 7 juli een programmamanagement aangesteld.
  • 20 juli 2017

Geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren: oproep met template voor vroegdetectie en interventie

Op basis van een template geven de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren een duidelijk beeld van hun voorstellen om het programma vroegdetectie en -interventie te realiseren.
  • 13 juli 2017

Strijd mee tegen voedselverlies

Wil je meer weten over het thema voedselverlies? Schrijf je dan zeker in voor de infosessie die het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert op vrijdag 29 september.
  • 6 juli 2017

Kwaliteitsindicatoren rectumkanker op zorgkwaliteit.be

VIP² Algemene Ziekenhuizen, de vereniging van de ziekenhuiskoepels, hoofdartsen en het Vlaams Patiëntenplatform, stelt indicatoren op om de kwaliteit in ziekenhuizen te meten. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze deelnemen hieraan en of ze hun resultaten bekend maken op de website zorgkwaliteit.be. Op deze website zijn nu de resultaten beschikbaar van kwaliteitsmetingen over rectumkanker. 47 Vlaamse ziekenhuizen hebben er hun resultaten gepubliceerd over de overleving van patiënten met rectumkanker.
  • 18 juli 2017

Desinfectie van flexibele endoscopen in ziekenhuizen heeft nood aan duidelijke kwaliteitseisen

Zorginspectie onderzocht hoe ziekenhuizen flexibele endoscopen desinfecteren en bewaren na elk gebruik. Het onderzoek toont aan dat er nog onzorgvuldig wordt omgesprongen met de desinfectie en dat ziekenhuizen nood hebben aan duidelijke richtlijnen om infectierisico’s voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken. Op basis van dit onderzoek zal de Vlaamse overheid, samen met de betrokken sector een eisenkader opstellen dat verduidelijkt hoe de desinfectie van flexibele endoscopen moet gebeuren om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. Een eisenkader zijn afspraken die samen met de sector worden gemaakt.
  • 7 juli 2017

Startschot voor hervorming eerstelijnszorg in Vlaanderen

Om de eerstelijnszorg in Vlaanderen beter voor te bereiden op het geven van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg aan personen met een chronische zorgnood, wordt de organisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen aangepast. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft hiervoor het startschot gegeven en legt met een oproep tot het vormen van eerstelijnszones het eerste puzzelstukje. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden. Voor de oprichting van eerstelijnszones voorziet de Vlaamse Regering ongeveer 10 miljoen euro.
  • 18 juni 2017

Opnieuw waarschuwingsfase hitteplan afgekondigd van 18 tot 24 juni

Vanaf zondag 18 juni geldt opnieuw de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: Draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid