Nieuws

  • 14 juni 2019

Rapport over richtlijnen voor boekhouding van residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Universiteit Gent heeft op vraag van Zorg en Gezondheid onderzoek gedaan naar verdere richtlijnen voor de implementatie van een analytische boekhouding bij de residentiële ouderenzorgvoorzieningen en dit met respect voor hun diversiteit in rechtsvormen. Financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie vormen immers een belangrijk actiepunt in het nieuwe decreet betreffende de woonzorg.
  • 13 juni 2019

Oproep tot kandidatuur voor de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers

stel u kandidaat voor de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers oor uiterlijk op 8 juli 2019.
  • 24 mei 2019

Referentiekader voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor forensische cliënten

Het referentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg voor residentiële voorzieningen zal binnen zes maanden bindend zijn voor de Vlaamse forensisch psychiatrische zorgcentra en psychiatrische ziekenhuizen die zich naar deze doelgroep richten. Zorginspectie zal het referentiekader hanteren als basis bij toekomstig nazicht.
Campagnebeeld rookstopbegeleiding
  • 3 mei 2019

Stoppen met roken? Tot 4 maal meer kans op succes via begeleiding

Vlaamse overheid start sensibiliseringscampagne om rookstopbegeleiding door tabakoloog te promoten
  • 4 juni 2019

Legionellabesmettingen in regio Evergem: update 4 juni

Update 29 mei - Legionellabesmettingen in Gentse kanaalzone: genetisch onderzoek toont overeenkomst tussen bedrijfsstaal en minstens 5 patiënten
  • 24 mei 2019

Aangroei woongelegenheden ouderenzorg 2020-2025

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voegt een laatste golf woongelegenheden toe in de residentiële ouderenzorg. Bovendien wordt extra capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van thuiszorgvoorzieningen en een betere financiering van de zorgzwaarte.
Campagnebeeld UV
  • 2 mei 2019

Geef een schouderklopje en bescherm elkaars huid

Een schouderklopje krijgen als je verbrand bent, dat doet pijn. Geef elkaar deze zomer daarom een schouderklopje vóór het te laat is. Dat is de insteek van de nieuwe preventiecampagne van Stichting tegen Kanker waarbij je elkaar 3x op de schouders tikt om zo aan de 3 belangrijkste maatregelen voor een goede zonbescherming te herinneren.
  • 27 mei 2019

Hiphop song van Safi wil zaadje voor zorgberoep planten bij 12-14-jarigen

We hebben healers nodig. Geef Safi maar eens ongelijk. De Mechelse rapper Safi schreef dit nummer speciaal voor de nieuwe campagne van Ik ga ervoor om jongeren al vroeg warm te maken voor een job in de zorg.
  • 8 mei 2019

Zorgbudget voor ouderen kan cumuleren met leefloon

De begunstigden van het leefloon die ouder zijn dan 65 jaar zullen voortaan een leefloon kunnen cumuleren met het zorgbudget voor ouderen van de Vlaamse sociale bescherming.
  • 30 april 2019

Forse financiële injectie in woonzorgcentra: 22 miljoen voor meer personeel

Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel ontvangen 391 woonzorgcentra vanaf 1 juli meer middelen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, zet hiervoor 22 miljoen euro in.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid