Nieuws

  • 26 april 2017

Onlinewegwijzer wijst mensen met een handicap de weg in VAPH-ondersteuning

Zopas activeerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn ‘Wegwijzer VAPH-ondersteuning’. In enkele klikken krijgen mensen met een (vermoeden van) handicap er zicht op de mogelijke ondersteuning die ze kunnen krijgen van de vergunde zorgaanbieders. Zo zien ze op een handig kaartje het beschikbare aanbod op hun maat in hun nabije buurt of in de wijdere regio. Verder krijgen ze een beschrijving van wat die ondersteuning inhoudt en of die ondersteuning onmiddellijk of op kortere of langere termijn beschikbaar is.
  • 21 april 2017

Schrijf je nog in voor de infosessie op 27/04 "Technologie in de kijker - Robotica"

In deze sessie staat Robotica in de kijker speciaal voor de non-profit sector.
  • 6 april 2017

Oprichting Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG goed. Alle actoren die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren worden hierdoor in de toekomst bij de voorbereiding van het beleid betrokken.
  • 16 maart 2017

Projectoproep: samenwerken in eerstelijnszones

In het kader van de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met Zorg en Gezondheid twee mogelijke toekomstige eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden.
  • 21 april 2017

Week van de Valpreventie brengt ouderen veilig in beweging

Eén op de drie ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. Gelukkig kan je je er tegen wapenen door in beweging te blijven. Op een veilige manier bewegen is de boodschap van de zesde editie van de ‘Week van de Valpreventie’, die loopt van 24 tot en met 30 april.
  • 30 maart 2017

Eerste metingen van kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg

Net als de algemene ziekenhuizen heeft ook de geestelijke gezondheidszorg een “Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals” (VIP² GGZ). Aan de hand van indicatoren wordt de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg gemeten, zodat voorzieningen hun sterktes en zwaktes ontdekken en de kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren. Vorig jaar werden drie indicatoren gemeten bij psychiatrische ziekenhuizen (PZ), psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), initiatieven voor beschut wonen (IBW), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), enkele revalidatiecentra en verslavingszorgcentra, en een beperkt aantal mobiele teams (een sinds 2013 georganiseerde vorm van zorg aan huis). Daarnaast werden meer dan 5.000 patiënten bevraagd over hun ervaringen met deze voorzieningen en met de mobiele teams via de Vlaamse Patiënten Peiling.
  • 10 maart 2017

Advies omtrent onderzoek naar PAK’s in rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Advies omtrent onderzoek naar PAK’s in rubbergranulaat op kunstgrasvelden in opdracht van Het Belang van Limburg.
  • 21 april 2017

Ook wie volwassen is, heeft nog vaccins nodig

De Europese Vaccinatieweek (24-30 april 2017) focust dit jaar op vaccinaties voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar. Want ook in het volwassen leven zijn er momenten dat vaccinatie aanbevolen is. Wie op reis vertrekt, kinderen wil krijgen of in een bepaalde werksituatie zit, kan de extra bescherming van een vaccin goed gebruiken. Zorg en Gezondheid lanceert daarom tijdens de vaccinatieweek de website www.laatjevaccineren.be en de boodschap “Jezelf en iedereen rondom jou beschermen? Laat je liever vaccineren”.
  • 24 maart 2017

Wereld Tuberculose Dag - Vlaanderen haalt voor het eerst internationale doelstelling succesvolle behandelingen

Op 24 maart herdenken we wereldwijd de ontdekking van de bacterie die tuberculose veroorzaakt door Robert Koch, nu 135 jaar geleden. Op wereldtuberculosedag roept de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de landen en de partners dit jaar op om samen een einde te stellen aan de ziekte. De uitroeiing van tuberculose tegen 2050 is één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Vlaanderen haalde in 2015 voor het eerst de internationale doelstelling van 85% succesvolle behandelingen. De vluchtelingencrisis heeft tot nu toe slechts een beperkte impact gehad op het aantal tuberculosegevallen in België.
  • 10 maart 2017

Conclusies doelgroepenbevraging gezondheidsimpact van luchtverontreiniging en geluidshinder

Welke knelpunten en succesfactoren ervaren lokale overheden wanneer ze werken rond luchtverontreiniging en geluidshinder? Dat was de centrale vraag van de doelgroepbevraging die Zorg en Gezondheid eind 2016 liet uitvoeren bij lokale besturen en enkele studiebureaus. Uit de resultaten blijkt dat vooral een gebrek aan kennis en inzicht in de materie, een groot vertrouwen in projectontwikkelaars en een onderschatting van het probleem het de milieu- of mobiliteitsambtenaar op dit moment moeilijk maakt om te handelen rond luchtverontreiniging en geluidshinder.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid