Nieuws

  • 20 februari 2018

Decreet werk- en zorgtrajecten van start op 1 juli 2018: activeringstrajecten voor cliënten geestelijke gezondheidszorg

Op 1 juli treedt een decreet in werking over werk- en zorgtrajecten voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek. Het decreet voorziet activeringstrajecten en een aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA).
  • 16 februari 2018

Zorgen voor elkaar, da's toch normaal

Zorg en Gezondheid lanceert vandaag een nieuwe informatiecampagne die uitlegt wat de Vlaamse sociale bescherming doet en waarom iedereen daarvoor een zorgpremie betaalt. De slogan luidt: Zorgen voor elkaar, da’s toch normaal?
  • 31 januari 2018

Nieuwe meting dagprijzen en evaluatie dagprijscontroles

Wie in een Vlaams woonzorgcentrum verblijft, betaalde in 2017 daarvoor gemiddeld 56,3 euro per dag, supplementen niet inbegrepen. In 2016 was dat nog 54,60 euro. Een studie van de KULeuven stelt dat prijsmonitoring en -controle wenselijk en noodzakelijk zijn en suggereert een aantal verbeterpunten.
  • 15 januari 2018

Leef zonder filter - zelfzorgcampagne zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid

Deze campagne, met als boegbeeld Nora Gharib, richt zich op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter.
  • 13 februari 2018

Projectoproep: ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra

Oproep tot deelname aan de lerende gemeenschap ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra. Met die oproep wil de Vlaamse overheid ondersteuning bieden aan ouderenzorg-voorzieningen die zorgethiek binnen hun organisatiewerking willen uitbouwen of versterken als een expliciet beleidsdomein.
  • 25 januari 2018

Website Slachtofferzorg gaat online

Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag kunnen voortaan ook terecht op www.slachtofferzorg.be.
  • 10 januari 2018

Procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn

Situering en beschrijving van het project Het project ‘procesbegeleiding Preventie in Zorg en Welzijn’ kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.
  • 5 februari 2018

Interview met Chantal Van Audenhove, voorzitter van de klankbordgroep eerste lijn

De klankbordgroep heeft als opdracht om van nabij het reorganisatieprogramma over de eerste lijn op te volgen en te reflecteren over kwesties die in de uitvoering van het reorganisatieprogramma naar boven komen. Chantal Van Audenhove (LUCAS) is voorzitter van de klankbordgroep. We legden haar enkele vragen voor.
  • 19 januari 2018

Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 19 januari 2018 definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. over de Vlaamse sociale bescherming. Jo Vandeurzen: Met dit decreet maken we een solidaire Vlaamse sociale bescherming die alle zorgbehoevende mensen in Vlaanderen zal versterken.
  • 20 december 2017

Infomoment over financiering ouderenzorg

Op 23 januari 2018 en 25 januari 2018 organiseert Zorg en Gezondheid een informatiemoment over de toekomstige financiering van de ouderenzorg.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid