Nieuws

  • 18 juni 2017

Opnieuw waarschuwingsfase hitteplan afgekondigd vanaf zondag 18/6

Vanaf zondag 18 juni geldt opnieuw de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: Draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.
  • 16 juni 2017

Vlaanderen zet volgende stap naar een eigen Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming goed.
  • 29 mei 2017

Zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen

De Vlaamse Regering versterkt de gezinszorg. Deze diensten ondersteunen in Vlaanderen bijna 113.000 gezinnen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De geboden zorg en ondersteuning via gezinszorg is een onmisbare schakel in de ondersteuning van personen en gezinnen met een zorg- of ondersteuningsvraag.” Om deze ambitie waar te maken werkte de Vlaamse Regering een toekomstgericht werkingskader uit.
  • 15 mei 2017

Start waakzaamheidsfase en campagne voor nieuw Vlaams warmteactieplan

15 mei start zoals elk jaar de waakzaamheidsfase van het warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering om waakzaam te zijn tijdens warme zomerdagen. Het actieplan werd dit jaar vernieuwd. Zijn er warme dagen op komst, dan zullen intermediairs sneller dan vroeger een waarschuwing krijgen en tips over hoe om te gaan met de warmte. Een nieuwe campagne “warme dagen” roept iedereen op om ook bij warm weer voor elkaar te zorgen, met extra aandacht voor ouderen, zieken, alleenstaanden of kinderen.
  • 2 juni 2017

Nieuwe erkenning voor arts-specialist in de klinische genetica

Op 1 juni 2017 treden de nieuwe erkenningscriteria in werking voor een nieuwe specialiteit voor artsen-specialisten: “arts-specialist in de klinische genetica” . Vanaf dan kan een arts dus deze beroepstitel aanvragen als hij voldoet aan de criteria. Tot 30 juni kan er ook een aanvraag gebeuren op basis van een overgangsmaatregel.
  • 17 mei 2017

Verdeling van RVT-bedden in woonzorgcentra in 2017

Vorige week keurde de Vlaamse Regering het besluit goed om aan 1.226 woongelegenheden in woonzorgcentra een bijkomende erkenning te verlenen als rust- en verzorgingstehuis. In het besluit staan ook de criteria hoe die bedden verdeeld zullen worden.
  • 12 mei 2017

Campagne rond vertrouwenspersonen binnen jeugdhulp

Iedereen heeft al wel eens een vraag of een probleem. Ook jongeren in de jeugdhulp. Zij kunnen misschien terecht bij vrienden of bij ouders. Maar soms kunnen ouders hun kind onvoldoende ondersteunen bij zijn stappen in de hulpverlening of wil de jongere dat niet. Dan kunnen jongeren zich – ongeacht hun leeftijd – laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vandaag start de campagne om dit bekend te maken.
  • 29 mei 2017

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen

De doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker wordt nog dit jaar uitgebreid worden met alvast één geboortejaar.
  • 17 mei 2017

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. De mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet alvast 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van dit expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan.
  • 12 mei 2017

Nieuwe TE GEK!? novelle: Lena

Brenda Froyen treedt in de voetsporen van Ish Ait Hamou en Christophe Vekeman met de derde Te Gek!? novelle.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid