Nieuws

  • 14 december 2018

HPV-vaccinatie ook voor jongens

Vanaf het schooljaar 2019-2020 bieden we het vaccin tegen HPV oo gratis aan voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. Er kwam recent steeds meer bewijs dat door vaccinatie van HPV ook kankers zoals penis-, hoofd- en nekkankers die ook bij jongens voorkomen, vermeden kunnen worden.
  • 12 december 2018

Eerstelijnszorgdecreet zet rond elke patiënt een eigen hecht zorgteam

Als u in de toekomst naar uw huisarts, psycholoog, welzijnswerker, kinesist of een andere hulpverlener gaat, dan zullen die u met meer onderlinge samenwerking en met meer inspraak van u en uw mantelzorger helpen. Dat zijn in een notendop de ambities van de hervorming van de eerste lijn.
  • 23 november 2018

11 ziekenhuisnetwerken klaar voor uitvoering

Na een testfase staat het ziekenhuislandschap in Vlaanderen klaar om zich te organiseren in netwerken die tot doel hebben zich overal zo kort mogelijk op de patiënt te oriënteren.
  • 5 november 2018

Jaarrapport SPE 2017. Trends in geboortes en bevallingen in Vlaanderen

Vandaag publiceert het studiecentrum voor perinatale neonatologie (SPE) zijn nieuwe jaarverslag met de cijfers over geboortes en bevallingen in Vlaanderen in 2017. In 2017 werden er in Vlaanderen 63.838 baby’s geboren. Na een lichte stijging in 2016 vertoont het geboortecijfers daarmee opnieuw een dalende trend.
  • 27 november 2018

MyHealthViewer geeft 6,7 miljoen Vlamingen gebruiksvriendelijke en mobiele toegang tot gezondheidsgegevens

Je gezondheidsheidsgegevens zoals vaccinatie, medicatie en je medische dossier online en mobiel raadplegen? Het kan nu via de nieuwe MyHealthViewer.
  • 22 november 2018

Lokale besturen krijgen kant-en-klare gezondheidsenquête om gezondheidsstatus van bevolking te meten

Melle voerde in 2018 als eerste lokale bestuur in Vlaanderen een lokale preventieve gezondheidsenquête uit. Het was een geslaagde test om te onderzoeken of zo’n gezondheidsenquête kant-en-klaar kan worden aangeboden aan lokale besturen en of het haalbaar is voor grote en kleine gemeenten om haar uit te voeren.
  • 22 oktober 2018

Bevolkingsonderzoeken naar Kanker: steeds betere kwaliteit en uitbreiding leeftijd Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken worden steeds sneller doorverwezen indien verder onderzoek nodig is. We blijven ons in de nabije toekomst inzetten om de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren. Bovendien zullen in 2019 ook de 51- en 52-jarigen worden uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker, en in 2020 ook de 50-jarigen.
  • 26 november 2018

Procesbegeleiders voor preventie in 600 woonzorgcentra

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen vanaf vandaag de hulp inroepen van een procesbegeleider. Die zal hen helpen bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond 4 gezondheidsthema’s: de preventie van ondervoeding, goede mondgezondheid, gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van valincidenten.
  • 21 november 2018

Kent u mantelzorgers.be al?

Om mantelzorgers goed te informeren en ondersteunen is er de website mantelzorgers.be. Help ons om deze website mee bekend te maken.
  • 22 oktober 2018

Actieplan 4.0: werk maken van werk in de zorg

Actieplan 4.0: Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector zet verder in op de doelstellingen van de drie vorige plannen, maar verhoogt de aandacht voor zij- en hernieuwde instroom naar de knelpuntberoepen verpleegkunde en zorgkunde.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid