Nieuws

  • 2 augustus 2018

Studiedag gezonde publiek ruimte op 20 september

Op 20 september organiseren Gezond Leven en Zorg en Gezondheid een studiedag rond een gezonde publieke ruimte. Hoe kan je het potentieel van de publieke ruimte inzetten om de gezondheid van burgers te verbeteren? Schrijf je nu in.
  • 31 juli 2018

Het blijft warm: waarschuwingsfase warmteactieplan nog steeds van kracht

De komende dagen wordt opnieuw heel warm weer voorspeld, met mogelijke ozonpieken. Daarom herhaalt Zorg en Gezondheid vandaag zijn waarschuwing voor de warmte.
  • 20 juli 2018

Nieuw woonzorgdecreet legt focus op goede interactie met de buurt

Het nieuwe woonzorgdecreet zal de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken. Na de adviezen van de diverse adviesraden keurde De Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet voor de woonzorg goed. Het ontwerp van decreet kan nu overgemaakt worden voor advies van de Raad van State.
  • 5 juli 2018

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker breidt uit naar 53- en 54-jarigen

De doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zal nog dit jaar met twee geboortejaren uitgebreid worden. Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt met een bijkomend budget van 300.000 euro.
  • 30 juli 2018

Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als oriënterend kortverblijf. Hiervoor dienen zij zich te richten op ouderen met zorgnoden die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben.
  • 18 juli 2018

Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

De Vlaamse overheid wil procesbegeleiders ter beschikking stellen om voorzieningen te helpen bij het opstarten of versterken van een duurzaam preventiebeleid voor de cliënten in de voorzieningen. Het project start in de Vlaamse woonzorgcentra voor de thema’s mondzorg, val– en fractuurpreventie, ondervoeding & psychofarmaca.
  • 4 juli 2018

Vijf wegwijzers over omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven ontwikkelden vijf wegwijzers over omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg…
Zon in overvloed? Verzorg jezelf en anderen goed
  • 20 juli 2018

Meer warmte op komst: waarschuwingsfase warmteactieplan opnieuw van kracht

Vanaf zaterdag 21 juli wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel.
  • 13 juli 2018

Passief roken erkend als gezondheidsrisico in huis

De Vlaamse Regering heeft vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Naast bijstellingen van de richt- en interventiewaarden zijn er een aantal nieuwe vervuilende factoren opgenomen, zoals PAK’s en tabaksrook. De aandacht gaat uit naar de gezondheidsimpact van chronische of langdurige blootstelling.
Eerstelijnszones - kaart van Vlaanderen
  • 29 juni 2018

Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. Elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone. De Vlaamse Regering heeft ook het voorstel goedgekeurd om elke eerstelijnszone een projectsubsidie toe toekennen van 12.000 euro als werkingsbudget.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid