Nieuws

  • 2 december 2021

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 28 november 2021

Reactie Zorg en Gezondheid over mogelijke fraude bij callcentrum Yource in het contactonderzoek

Het Laatste Nieuws bericht dat een van de call centra (Yource) die het contactonderzoek uitvoeren, een mogelijk frauduleuze werkwijze hanteert waarbij onterecht prestaties gefactureerd worden aan de Vlaamse overheid. Na de eerste melding van Het Laatste Nieuws aan Zorg en Gezondheid over deze vermeende praktijken, is het agentschap meteen een eigen onderzoek gestart. Het agentschap heeft daarbij moeten vaststellen dat er aanwijzingen zijn dat Yource onterecht prestaties heeft gefactureerd en zelfs mogelijks fraude heeft gepleegd. Het agentschap zet onmiddellijk gerechtelijke stappen richting Yource en laat een externe audit uitvoeren bij de andere call centra van het contactonderzoek.
  • 19 november 2021

Vlaanderen formuleert nieuwe gezondheidsdoelstelling: 10% minder suïcides tegen 2030

Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Daarmee is de doelstelling van het meest recente actieplan, dat afliep in 2020, gehaald. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog. Daarom formuleerden experten de afgelopen maanden een voorstel van nieuwe doelstelling en een nieuw actieplan.
  • 5 november 2021

Uitzondering op quarantaine en isolatie bij het gevaccineerd zorgpersoneel

Voor gevaccineerd zorgpersoneel is beslist dat zorgpersoneel na een hoog-risicocontact uitzonderlijk kan blijven werken in afwachting van een negatief testresultaat.
  • 25 november 2021

Subsidies voor huisartsenpraktijken gaan naar meer samenwerking en ondersteuning

Tot vorig jaar konden huisartsen een vestigingspremie krijgen om zich te vestigen in een huisartsarme gemeente. Uit een evaluatie van deze premies bleek echter dat ze onvoldoende stimulans waren voor beginnende huisartsen om zich ergens te vestigen. Daarom werd deze premie vorig jaar afgeschaft. De vrijgekomen middelen gaan naar nieuwe ondersteuningsvormen.
maatregelen cor.
  • 18 november 2021

Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité heeft op 17 november de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.
  • 5 november 2021

Nieuwe zelfevaluatietool voor mensen met symptomen

Mensen met symptomen van een coronabesmetting, kunnen nu zelf online nagaan of het nodig is om zich te laten testen en een testcode krijgen. een bezoek aan de huisarts is dan niet meer nodig.
  • 22 november 2021

Jaarrapport bevolkingsonderzoeken naar kanker 2021

Het preventiebeleid rond kanker van de Vlaamse overheid blijft haar vruchten afwerpen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2021 van het Centrum voor Kankeropsporing, dat de Bevolkingsonderzoek. ankzij de Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm- en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1,6 miljoen Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken.
  • 18 november 2021

Nood aan vrijwilligers?

De vierde coronagolf overspoelt momenteel ons land. Bijgevolg is het weer alle hens aan dek in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorg- en welzijnsinstellingen. Ook in de eerste lijn, de testcentra, etc. kreunen ze onder het vele werk en zijn er handen tekort. 
  • 30 oktober 2021

Coronatest nodig? Ga niet naar je huisarts, wacht op testcode of gebruik de zelfevaluatie tool

Huisartsen worden vandaag overspoeld met vragen over COVID-testen. Hierdoor houden ze onvoldoende tijd over voor de reguliere zorg. Daarom werden een aantal maatregelen genomen om hun werkdruk te verlichten. Als je een hoog risico contact met een besmette persoon had, wacht je best af totdat je een testcode via telefoon, sms of mail ontvangt.  En als je symptomen hebt, kan je vanaf volgende week zelf online nagaan of je je best laat testen en/of een huisarts raadpleegt. Het is dus niet nodig om je huisarts hiervoor te telefoneren of te raadplegen.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid