Nieuws

  • 19 oktober 2021

Webinar Digitaal Verenigingsloket op 28 oktober

De Vlaamse overheid werkt aan een digitaal Verenigingsloket om de dienstverlening van verschillende overheden aan verenigingen te verbeteren. Het V-loket wordt een online toegangspoort voor alle aanvragen, meldingsplichten, attesten… Bovendien krijgt het loket een beveiligde databank waarin gegevens over verenigingen bewaard kunnen worden zodat je dezelfde informatie niet steeds opnieuw hoeft in te geven wanneer je met verschillende overheden in contact komt. Zo wordt overheidsadministratie voor elke vereniging straks een kwestie van enkele eenvoudige klikken.
  • 15 oktober 2021

Energie-efficiëntie kan zorgsector elk jaar meer dan 27 miljoen euro opleveren

Welzijns- en zorgvoorzieningen zouden jaarlijks meer dan 27 miljoen euro kunnen besparen door energiezuinigere gebouwen. Dat blijkt uit de gratis energiescans die het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) uitvoerden in meer dan 1.500 gebouwen van zorg- en welzijnsvoorzieningen.
  • 1 oktober 2021

Zorginstellingen mogen Covid Safe Ticket vrijwillig invoeren

De Vlaamse Regering gaat het Covid Safe Ticket niet verplichten in de zorginstellingen. Zij krijgen wel de keuze om het vrijwillig in te voeren.
  • 14 september 2021

1 - 10 oktober: 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Van 1 tot 10 oktober vindt jaarlijks de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Dit jaar is het centrale thema ‘Neem plaats op onze bank’ en word je uitgenodigd om plaats te nemen op één van de verbindende zitbanken die verspreid staan over heel Vlaanderen.
  • 8 oktober 2021

Gefaseerde uitbreiding met 7 ziekten van het Vlaams neonataal screeningsprogramma naar aangeboren aandoeningen

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op 12 aangeboren aandoeningen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke laat dit bevolkingsonderzoek in de loop van 2022 en 2023 uitbreiden met nog 7 zeldzame ziekten, waaronder SMA. Voor 3 ziektes kan die uitbreiding er al op korte termijn komen, voor andere ziektes vraagt de uitbreiding meer technische voorbereiding om het opsporen en de nazorg met de hoogste kwaliteit te organiseren.
  • 1 oktober 2021

Revalidatieziekenhuizen en multidisciplinair overleg vanaf 1 januari 2022 geïntegreerd in Vlaamse Sociale Bescherming

Vanaf 2022 worden de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg ingekanteld in de Vlaamse sociale bescherming. Dat betekent dat het verzekeringsprincipe van de Vlaamse sociale bescherming van kracht wordt en dat de zorgkassen zullen instaan voor de behandeling van de dossiers.
  • 10 september 2021

10 september - Werelddag Suïcidepreventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen.
  • 5 oktober 2021

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 20 september 2021

Nieuw dementieplan 2021-2025

Vlaanderen en het Brusselse Gewest tellen momenteel zo’n 141 000 mensen met dementie en dat aantal zal volgens prognoses meer dan verdubbelen tot 283 000 in 2070.  Dit vooruitzicht noopt tot actie.
  • 26 juli 2021

Opgelet voor phishingmails vaccinatiepaspoort!

Er doen momenteel phishing mails de ronde die melding maken over 'urgente document(en)' in uw My e-Box in verband met uw COVID-certificaat. Met een frauduleuze link proberen ze persoons- en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid