Nieuws

  • 23 april 2019

Week van de Valpreventie: Angst om te vallen treft één op twee ouderen

Ouderen met valangst hebben meer kans om te vallen. Meer dan de helft van de ouderen die al eens gevallen zijn, heeft valangst. Zelfs bij ouderen die nog nooit gevallen zijn, heeft 30 tot 50% angst om te vallen. De Week van de Valpreventie, die loopt van 22 tot en met 28 april 2019, roept ouderen op om valangst bespreekbaar te maken.
  • 11 april 2019

Mazelenvaccinatie: betrouwbaar en levensreddend

Naar aanleiding van nieuwsitems waarbij het mazelenvaccin in een negatief daglicht geplaatst werd, willen we hier correcte informatie geven. Het vaccin tegen mazelen, bof en rubella is een zeer goed en veilig vaccin dat al vele jaren bestaat. Qua bijwerkingen zijn die vergelijkbaar met andere vaccins, namelijk vooral wat lokale pijn, roodheid en zwelling en eventueel wat koortsig de eerste paar dagen.
  • 4 april 2019

64% van de Vlamingen controleert hun lichaam niet op tekenbeten na natuurbezoek

Uit een recente steekproef bij een duizendtal Vlamingen, uitgevoerd in opdracht van Zorg en Gezondheid, blijkt dat 64% van de Vlamingen zichzelf niet checkt op tekenbeten nadat ze in de natuur zijn geweest. Nochtans is dat belangrijk om ziektes zoals de ziekte van Lyme tegen te gaan. Om mensen aan te zetten zich te controleren na een natuurbezoek, lanceert Zorg en Gezondheid vandaag een nieuwe editie van de campagne Wees niet gek. Doe de tekencheck.
  • 26 maart 2019

Vlaanderen draait proef met eerstelijnspsychologen voor ouderen

Vlaanderen trekt geld uit voor experimentele projecten die nagaan hoe de eerstelijnspsychologische zorg best aangeboden kan worden aan ouderen met milde of matige psychische klachten. Ook ouderen hebben immers recht op een laagdrempelige, toegankelijke en betaalbare eerstelijnspsychologische zorg.
  • 8 april 2019

13,5 miljoen extra voor meer zorg aan huis

De Vlaamse regering investeert in 2019 ruim 13,5 miljoen euro bijkomend in de gezinszorg. Hiermee zet Vlaanderen zijn ambitie kracht bij om meer mensen in de eigen, vertrouwde omgeving de nodige ondersteuning te bieden. Met deze middelen worden 411.542 extra uren zorg bij de cliënten thuis gefinancierd. Zo wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Vlaming om zo lang als mogelijk in de thuisomgeving zorg te krijgen.
  • 3 april 2019

Een stevig fundament voor de Vlaamse revalidatiesector

Door de overdracht van bevoegdheden na de zesde staatshervorming was ook de revalidatiesector aan een Vlaamse vertaling toe. De conceptnota daartoe is klaar en werd vrijdag 29 maart 2019 goedgekeurd. De Vlaamse Regering wil de lat meteen hoog leggen. Een revalidatieproces in Vlaanderen zal vertrekken vanuit de Vlaamse sociale bescherming op basis van 1 unieke inschaling van de zorgnood en van een revalidatieplan waarin de patiënt centraal staat.
  • 21 maart 2019

Wereldtuberculosedag 24 maart - ook in België geen verdwenen ziekte

Op 24 maart is het wereldtuberculosedag. Tuberculose is ook in België geen verdwenen ziekte. De ziekte komt wel veel minder voor dan vroeger en de cijfers zijn nog altijd dalende. In België bereikten we in 2017 een incidentie van 8,6 / 100.000 met 972 meldingen.
Europese Vaccinatieeweek 2019
  • 4 april 2019

Vaccinatieweek 2019 - Hepatitis A- en mazelenvaccinatie aanbevolen voor dicht(er)bij reizen

De Europese Vaccinatieweek van 24 tot en met 30 april 2019 vraagt in Vlaanderen opnieuw aandacht voor dicht(er)bij-vakanties, met een extra focus op familie- en vriendenbezoek in het buitenland. Wie reist naar landen waar hepatitis A nog vaak voorkomt, laat zich best op voorhand vaccineren om geen ziekte als souvenir meer naar huis te nemen. Ook een check-up van de mazelenvaccinatie is aan te raden.
  • 26 maart 2019

Save the date: studiedag Rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming

Op 29 mei, 3 juni en 5 juni organiseren wij een studiedag over rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming. Deze studiedag richt zich op wie werkt op een sociale dienst of voor wie sociaal werk een dagelijkse bezigheid is.
  • 21 maart 2019

Nieuwe richtlijn moet vrijheidsbeperking in geestelijke gezondheidszorg tegengaan

Woensdag 20 maart 2019 ging een nieuwe richtlijn van kracht voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. De richtlijn is gebaseerd op internationaal wetenschappelijk gevalideerd onderzoek. Ze stelt preventie voorop en staat toe dat louter en alleen vrijheidsbeperkend kan worden opgetreden als de betrokkene voor zichzelf of anderen in zijn direct omgeving een gevaar vormt.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid