Nieuws

  • 20 mei 2020

Meer bezoek- en contactmogelijkheden in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen

In de psychiatrische verzorgingstehuizen en in de residentiële revalidatievoorzieningen voor psychosociale revalidatie zijn er vanaf 25 mei meer mogelijkheden tot bezoek en contact met familie of naasten. Vanaf dan is in deze voorzieningen opnieuw bezoek mogelijk met meer dan 1 persoon. Er komen ook meer mogelijkheden om de voorziening te verlaten voor activiteiten of bezoeken en om groeps- of sportactiviteiten te organiseren. De gefaseerde versoepeling van de richtlijnen, die was ingezet op 11 mei, wordt zo verder gezet.
  • 19 mei 2020

De rol van de huisarts in contactonderzoek

De rol als huisarts is cruciaal in contactonderzoek.We willen daarom nog even voor u de basisprincipes helder maken en oplijsten hoe u er toe kan bijdragen dat het contactonderzoek succesvol kan zijn.
  • 15 mei 2020

Eerste week contactonderzoek

Na een eerste week contactonderzoek zijn al een paar 1.000 telefoonoproepen gebeurd in Vlaanderen. Ook vandaag staan alvast iets meer dan 1.000 oproepen gepland en een 80-tal huisbezoeken om met persoonlijke interviews de contactpersonen in kaart te brengen.
  • 9 mei 2020

Vanaf zondag opnieuw bezoek in autonome assistentiewoningen en in initiatieven beschut wonen

Wie woont in een assistentiewoning die niet verbonden is met een woonzorgcentrum, heeft dezelfde rechten en plichten als wie in een gewone privéwoning woont. Dat betekent dat de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ook gelden voor deze assistentiewoningen en dat bezoek er terug mogelijk is vanaf 10 mei. Hetzelfde geldt voor de initiatieven voor beschut wonen.
  • 16 mei 2020

Lokale dienstencentra heropenen - terug meer huisbezoeken in de thuiszorg

Vanaf 18 mei kunnen de diensten voor gezinszorg en de diensten voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds opnieuw meer bezoeken bij mensen thuis organiseren. De diensten voor oppashulp en gastopvang kregen richtlijnen over hoe zij terug naar een normale werking kunnen evolueren, zodat ze opnieuw in meer situaties hulp kunnen bieden. De lokale dienstencentra kunnen dan weer vanaf 25 mei hun deuren openen voor één-op-één-activiteiten. Voor al deze sectoren heeft de Taskforce Zorg richtlijnen opgesteld om de heropstart in veilige omstandigheden en gefaseerd te organiseren.
  • 12 mei 2020

Vlaamse overheid zoekt partnerorganisatie lokaal ouderenbeleid

De Vlaamse overheid zoekt een partnerorganisatie lokaal ouderenbeleid. Organisaties kunnen zich kandidaat stellen tot 22 juni 2020.
  • 8 mei 2020

Geleidelijke doorstart van de directe contacten in verschillende sectoren 

het aanbod in de jeugdhulp, voor personen met een handicap, in de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, voor de initiatieven Beschut wonen en een aantal ambulante revalidatievoorzieningen die psychosociale en fysieke revalidatie aanbieden en voor jeugdhulpinitiatieven zijn de voorwaarden bepaald om opnieuw directe contacten te hebben. 
  • 16 mei 2020

Agentschap Opgroeien doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum

Een afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waarbij iedereen met zoek- en afstammingsvragen naar diens eigen achtergrond en genetische verwanten terecht kan. Het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin genaamd) doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum en als centrum voor menselijke erfelijkheid.
  • 11 mei 2020

Contactonderzoek in Vlaanderen start op grote schaal

Na een opstartfase staat het contactonderzoeken in Vlaanderen klaar om op ongeziene schaal in heel Vlaanderen mensen op te bellen, contacten te bevragen en advies te verlenen om besmetting te voorkomen. Vandaag zijn zo’n 735 medewerkers aan de slag gegaan om telefonisch contactonderzoek uit te voeren. Daarbovenop staan medewerkers van verschillende ziekenfondsen paraat om de callcentra te versterken met advies en om de komende dagen huisbezoeken op te starten wanneer telefonisch contactonderzoek niet lukt.
  • 7 mei 2020

Bezoek in de woonzorgcentra mogelijk vanaf 18 mei

De Taskforce COVID-19 Zorg biedt een perspectief en een kader waarbinnen bezoek in woonzorgcentra weer mogelijk wordt vanaf 18 mei, nog altijd met voorwaarden en binnen duidelijke veiligheidsafspraken. 
Woordvoerder Zorg en Gezondheid