Nieuws

  • 11 december 2017

Oprichting Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. Uitgaande van de specifieke behoeften van deze patiëntengroepen is er in Vlaanderen een consensus om te komen tot telkens één Netwerk per Groep van Zeldzame Ziekten.
  • 11 december 2017

Zorgverzekering: afschaffing opschorting met verlies van rechten

De sanctie van opschorting met verlies van rechten in de Vlaamse sociale bescherming, wordt vanaf 1 januari 2018 geschrapt.
  • 22 november 2017

Onderzoek naar maximale gegevensdeling

Momenteel lopen er heel wat voorbereidingen om verschillende types zorgvoorzieningen in de toekomst anders te financieren. Zorg en Gezondheid is hiervoor onder andere gestart met een studieopdracht over maximale gegevensdeling.
Frank De Craecker
  • 17 november 2017

Interview met Frank De Craecker, begeleider van de pilootprojecten eerstelijnszones

Heel Vlaanderen wordt opgedeeld in eerstelijnszones: gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners waar de eerstelijnsactoren nauw gaan samenwerken. Eind dit jaar moeten de voorstellen binnen zijn. Om de brede uitrol van eerstelijnszones vanaf begin 2018 vlot te laten verlopen, startten er in het voorjaar 2 regio’s als pilootproject: Dender en Zuid-Oost Limburg. Hun ervaring en kennis biedt inspiratie voor de startende eerstelijnszones in de rest van Vlaanderen. Frank De Craecker van Flanders Synergy begeleidde deze piloten in de opstartmaanden. Wat hebben we geleerd?
  • 4 december 2017

Conceptnota goedgekeurd over toekomst van de residentiële ouderenzorg

De Vlaamse regering keurde vrijdag 1 december 2017 de conceptnota goed waarmee Vlaanderen de krijtlijnen trekt voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg.
  • 21 november 2017

Vacature voor een codeur van doodsoorzaken - nosologist

Samen met je collega-codeurs en onder leiding van een arts, sta je in voor coderen van sterftecertificaten. Je gaat op zoek naar de juiste doodsoorzaak en bijhorende code, en bepaalt de oorzakelijke keten van overlijden.
  • 14 november 2017

Vlaamse actieweek wil ouders bewustmaken van gevolgen binnen roken

In Vlaanderen zit nog steeds een groot aantal kinderen elke dag in de tabaksrook. Met ernstige gevolgen voor hun gezondheid. De meeste ouders weten wel dat meeroken ongezond is, maar niet hoe schadelijk het precies is voor hun kinderen.
  • 29 november 2017

Studiedag over kwaliteit van leven in woonzorgcentra: 19 december

Op 19 december 2017 organiseert Zorg en Gez
  • 21 november 2017

Oplossing plafond Impulseo-budget 2017

Minister Vandeurzen heeft in samenspraak met minister Tommelein extra middelen vrijgemaakt om de Impulseo-dossiers van 2017 verder te kunnen uitbetalen.
  • 13 november 2017

Vlaanderen start met EHBO-cursussen voor psychische problemen

Jo Vandeurzen trekt nog dit jaar €200.000 uit om EHBO-cursussen voor psychische problemen ( ‘Mental Health First Aid’) binnen Vlaanderen te ontwikkelen en te evalueren waarna een breder uitrollen van het programma mogelijk wordt.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid