Nieuws

  • 15 januari 2019

Eerstelijnszone? Schrijf je in voor de leer-en deeldag op 19 maart

Neem deel aan werksessies over de taken en uitdagingen waar je als eerstelijnszones voor staat, deel je ervaringen in intervisiesessies, grasduin in onze posterhoek, maar vooral... grijp deze kans om bekende en nog onbekende gezichten uit andere eerstelijnszones te ontmoeten.
  • 10 januari 2019

Infosessies over innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra - schrijf u nu in

In 2019 lanceert de Zorg en Gezondheid samen met Flanders synergy het project Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk. Hiervoor worden in het voorjaar van 2019 begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra opgestart.
  • 3 januari 2019

Geef je mening over het ziekenhuis van de toekomst

Het ziekenhuis van de toekomst zal vooral ten dienste staan van mensen die nu in de fleur van hun leven zijn. Daarom zoeken we de mening van ouderen en jongeren (gezond of ziek) en hun familie over hoe zij het ziekenhuis van de toekomst zien.
  • 19 december 2018

Vlaanderen screent vanaf 2019 pasgeboren baby’s ook op mucoviscidose

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op een aantal aangeboren aandoeningen. Vanaf 1 januari 2019 wordt ook mucoviscidose aan het bevolkingsonderzoek toegevoegd. Dankzij een vroege vaststelling kan behandeling tijdig opgestart worden.
  • 9 januari 2019

Projectoproep 'deMENS in de zorg'

Gezocht: Zes pilootprojecten ‘Ik, jij, samen MENS'
  • 20 december 2018

Vlaanderen screent vanaf 2019 pasgeboren baby’s ook op mucoviscidose

Vanaf 1 januari 2019 wordt mucoviscidose aan het bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen toegevoegd. Ouders kunnen er hun baby’s kort na de geboorte gratis op laten screenen.
  • 19 december 2018

Zorg en Gezondheid gesloten van 25 december tot 2 januari

Naar jaarlijkse gewoonte sluit Zorg en Gezondheid even de deuren tussen Kerst en Nieuwjaar. Vanaf 25 december tot 2 januari kan u ons niet bereiken. Op donderdag 3 januari gaan we weer aan de slag.
  • 4 januari 2019

Vernieuwde sensibiliseringscampagne en website Vergeet dementie, onthou mens

Op maandag 7 januari gaat de vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ online. De website die alle info over dementie clustert, www.onthoumens.be, krijgt momenteel een volledige make-over. Nieuw zijn onder andere de videogetuigenissen van Paul en Katalijne en Wannes en Rosa. Zij zijn ambassadeurs van de nieuwe campagne om een extra impuls te geven aan een dementievriendelijker Vlaanderen.
  • 20 december 2018

Oproepen voor het sluiten van beheersovereenkomsten binnen het preventieve gezondheidsbeleid

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van beheersovereenkomsten voor de volgende onderwerpen: - preventieve gezondheidszorg door de CLB; - ondersteuning van ziekenfondsen; - uitvoeren van bepaalde aspecten van het tuberculosebeleid; - uitvoeren van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen.
  • 18 december 2018

Waarschuwing voor afschakelplan bij elektriciteitsschaarste

Er is opnieuw sprake van een (zij het klein) risico op elektriciteitstekorten tijdens de wintermaanden. Bij een tekort aan elektriciteit treedt een nationaal afschakelplan in werking, waarbij in bepaalde gebieden de elektriciteit wordt uitgeschakeld. Uiteraard zou de afschakeling van de elektriciteit grote gevolgen kunnen hebben voor zorgvoorzieningen en voor individuele patiënten van zorgverleners in een regio.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid