Nieuwe versie van het Gezondheidskompas gelanceerd

  • 6 april 2022

Het gezondheidskompas is een online webapplicatie waarmee Vlamingen gezondheidsrisico’s kunnen testen zoals diabetes en hart- en vaatziektes en advies krijgen waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl. Het kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas door ongeveer 38.000 Vlamingen ingevuld. Deze week wordt een vernieuwde versie gelanceerd.

Via het Gezondheidskompas ontvangen mensen een persoonlijk advies met tips voor een gezondere leefstijl. Het kompas geeft daarnaast ook aan welke risicofactoren verdere opvolging vragen bij de huisarts en maakt het bovendien mogelijk om de resultaten onmiddellijk online te delen met de huisarts. Dankzij deze online connectie krijgt de huisarts sneller de gezondheidsrisico’s in beeld om te bespreken tijdens een volgende consultatie.

Het vernieuwde Gezondheidskompas werd deze week gelanceerd met volgende optimalisaties:

  1. Het dashboard op de landingspagina laat u nu toe te kiezen om uw totale gezondheidsrisico te berekenen, dan wel om dit meer specifiek te doen voor enkel ‘diabetes en cardiovasculair risico’, ‘alcoholgebruik’ of ‘rookgedrag’. Zo hoeft niet steeds de hele vragenlijst doorlopen te worden.
  2. De adviezen voor burger en huisarts werden geactualiseerd in overleg met de partners relevant voor elk onderdeel van de vragenlijst in het Gezondheidskompas (o.a. Vlaams Instituut Gezond Leven, Eetexpert, VAD, Consortium Tabakstop.be …) .
  3. Het resultaat van het Gezondheidskompas kan vanaf nu elektronisch naar de huisarts doorgestuurd worden via het platform e-Health.

Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas reeds door 38.000 Vlamingen ingevuld. In 2.850 gevallen werd de vragenlijst ook aan de huisarts bezorgd voor verdere opvolging.

Overgewicht blijkt de meest aanwezige risicofactor te zijn: meer dan de helft van alle personen die de vragenlijst invulden heeft een BMI van meer dan 25. Ongeveer één derde van de personen boven de 45 jaar die de vragenlijst invulden heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.

Joris Moonens, Agentschap Zorg en Gezondheid: “Een gezonde levensstijl is vandaag meer dan ooit belangrijk omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat hierdoor het risico op hart- en vaatziekten of diabetes duidelijk kan worden verminderd. Het Gezondheidskompas wil mensen inzicht geven in hun eigen gezondheidsrisico’s en concrete adviezen aanreiken om gezonder te gaan leven. We nodigen daarom iedereen uit om via de applicatie zijn gezondheidsrisico’s te berekenen en de adviezen zo goed mogelijk op te volgen”

Benieuwd naar uw eigen gezondheidsrisico’s? Surf naar www.gezondheidskompas.be en doe de test.

Het Gezondheidskompas is een initiatief van de Vlaamse overheid, in nauwe samenwerking met de Diabetes Liga en gevalideerd door de andere Vlaamse partnerorganisaties zoals Vlaams Instituut Gezond Leven, Eetexpert, VAD, Consortium Tabakstop.be …