Nieuwe resultaten van kwaliteitsmetingen online op zorgkwaliteit.be

  • 20 januari 2016

Deze week zijn 2 nieuwe resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen gepubliceerd op zorgkwaliteit.be. Hoeveel procent van de gecontroleerde patiënten draagt een identificatie-armbandje met alle vereiste én correcte gegevens erop (domein ziekenhuisbreed)? En aan hoeveel procent van de criteria voor patiëntgerichte informatie voldoet de ziekenhuiswebsite (domein patiëntenervaringen)? Op de website ziet u de resultaten van individuele ziekenhuizen, gemiddeldes en spreiding, en kan u ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

De voorbije jaren hebben de ziekenhuizen, samen met het agentschap Zorg en Gezondheid en andere partners, zich verenigd in een “Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals, VIP²” om voor verscheidene domeinen of thema’s kwaliteitsindicatoren op te stellen. Het gaat voorlopig om de domeinen moeder en kind, orthopedie, cardiologie, borstkanker, beroertezorg en algemene of ziekenhuisbrede indicatoren, zoals patiëntenervaringen. Het doel van de indicatoren is om de kwaliteit van de ziekenhuizen in kaart te brengen en te verbeteren.

Op de website zorgkwaliteit.be verzamelen we de resultaten van deze kwaliteitsmetingen.

Het indicatorenproject is vrijwillig: elk ziekenhuis kiest zelf of het meedoet of niet en elk ziekenhuis kiest ook zelf of het zijn resultaten bekend maakt of niet.