Nieuwe norminterpretaties voor ouderenzorg

  • 15 december 2017

Een ouderenvoorziening is aan diverse regelgevingen onderworpen. Op basis van die regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld. Die verhogen de transparantie zowel voor de zorgaanbieder als de zorggebruiker.

In overleg met de koepelorganisaties als vertegenwoordigers van de ouderenzorgsector en de afdeling Zorginspectie werden op 29 november 2017 nieuwe interpretaties gemaakt voor een aantal erkenningsvoorwaarden.

De norminterpretaties voor de centra voor herstelverblijf werden niet aangepast.