Nieuwe mogelijkheid voor huisartsen: deelname via videogesprek of telefoongesprek met speakerfunctie

Voor overleggen vanaf 1 mei 2020 laten we toe dat huisartsen niet fysiek aanwezig zijn op het overleg, maar deelnemen via een video- of telefoongesprek. De huisarts moet dit op voorhand, in reactie op zijn uitnodiging, laten weten aan de overlegorganisator. Zo kan die de nodige logistieke ondersteuning voorzien voor het gesprek. Ook de huisarts engageert zich ervoor te zorgen dat hij aan het overleg kan deelnemen via een video- of telefoongesprek. De telefoon moet op speaker gezet kunnen worden, zodat de andere deelnemers het gesprek kunnen volgen.

Als de huisarts aan de overlegorganisator te kennen gaf fysiek aanwezig te zullen zijn, maar op het laatste moment (dit is minder dan een uur voor aanvang van het overleg) laat weten dat dit niet zal lukken en er ook geen mogelijkheid bestaat om via video- telefoongesprek deel te nemen, vult de overlegorganisator de verklaring in van de afwezigheid huisarts in het sjabloon zorgplan. Dit is een verklaring op eer. Zorg en Gezondheid vertrouwt op de professionaliteit van de overlegorganisator om geen valsheid in geschrifte te plegen.

Voorlopig wordt enkel voor de huisarts deze mogelijkheid geboden. We evalueren het verloop van deze mogelijkheid, zodat we kunnen vaststellen of dit werkt.

Psychiater als aanwezige bij overleg rond psychiatrische problematiek

Bij overleg rond personen met psychiatrische problemen waarbij een psychiater betrokken is, hoeft geen huisarts aanwezig te zijn. De medische discipline wordt dan vertegenwoordigd door de psychiater. Het overleg is dus vergoedbaar bij aanwezigheid van de psychiater. De psychiater ontvangt dan de vergoeding, die normaal gezien aan de huisarts zou toegekend worden.

De psychiater beschikt over dezelfde mogelijkheden tot deelname als de huisarts. Alle richtlijnen, zoals hierboven bij de huisarts gegeven, zijn ook voor de psychiater van toepassing.

Meer info
Contact over eerste lijn