Nieuwe erkenning voor arts-specialist in de klinische genetica

  • 2 juni 2017

Op 1 juni 2017 treden de nieuwe erkenningscriteria in werking voor een nieuwe specialiteit voor artsen-specialisten: “arts-specialist in de klinische genetica”. Vanaf dan kan een arts dus deze beroepstitel aanvragen als hij voldoet aan de criteria. Tot 30 juni kan er ook een aanvraag gebeuren op basis van een overgangsmaatregel.

Erkenningscriteria

De erkenningscriteria staan gedetailleerd in het Ministerieel besluit van 22 mei 2017:

  • Als de kandidaat-specialist nog geen titel van niveau 2 in een klinisch specialisme heeft, dan moet hij eerst gedurende twee jaar stage in een of meerdere stagediensten erkend voor een klinisch specialisme lopen.
  • Na die stage of als hij al een titel van niveau 2 in een klinisch specialisme heeft, volgt de kandidaat-specialist een opleiding van minstens vier jaar in de klinische antropogenetica in een centrum voor menselijke erfelijkheid. Minstens twaalf maanden en hoogstens vierentwintig maanden van deze vierjarige opleiding bestaan uit een opleiding in een laboratorium verbonden met het in het centrum voor menselijke erfelijkheid waarin genetische en moleculaire testen worden verricht.

Overgangsmaatregel: aanvragen voor 30 juni

Tot 30 juni 2017 kan de erkenning ook aangevraagd worden op basis van overgangsmaatregelen.

Een erkenning kan dan worden toegestaan als een arts kan aantonen dat hij bijzonder bekwaam is in de klinische genetica.

Dat kan worden aangetoond met onder andere:

  • persoonlijke publicaties,
  • actieve deelname aan (inter)nationale congressen, aan wetenschappelijke vergaderingen met betrekking tot de klinische genetica,
  • of met activiteiten die kenmerkend zijn voor deze discipline.

Een aanvraag tot erkenning op basis van de overgangsmaatregelen stuurt u naar:

Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 BUS 38
1030 Brussel

Meer informatie over de erkenning van artsen-specialisten