Nieuwe cijfers tonen hoge vaccinatiegraad bij Vlamingen

  • 8 februari 2017

Om de vier jaar laat Zorg en Gezondheid onderzoeken hoeveel baby’s, adolescenten en andere doelgroepen in Vlaanderen zich laten vaccineren. De nieuwe studie van 2016, uitgevoerd door de KU Leuven en UAntwerpen, stelt vast dat de vaccinatiegraad bij peuters stabiel en zeer hoog blijft (92,9-96,2%). Ook bij de adolescenten is de vaccinatiegraad hoog, en daar stijgt die nog voor bijna alle vaccins. Voor het eerst werd de vaccinatie van zwangere vrouwen onderzocht: al 69,3% van hen laat zich vaccineren tegen kinkhoest, bijna de helft laat zich vaccineren tegen griep. Tot slot blijken ouders veel vertrouwen te hebben in de werking en het nut van vaccinatie.

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Ons vaccinatieprogramma is een succesverhaal. De vaccinatiegraad is zo hoog dat al heel wat ziekten zich niet meer kunnen verspreiden bij onze baby’s en jongeren. Ziekten die vroeger heel wat kinderlevens eisten, hebben we zo bijna doen verdwijnen. Maar we moeten onze inspanningen blijven volhouden. Nog niet alle vaccinatiedoelstellingen voor onze jongeren zijn gehaald en daarom moeten we blijven informeren over het nut van vaccinatie. Daarnaast willen we volwassen nog beter bereiken, met een specifieke inspanning voor de zwangere vrouwen.”

Vaccinatiegraad bij peuters

Evolutie van de vaccinatiegraad bij peuters (18/24 maanden) voor vaccins uit het vaccinatieschema

Vaccin en dosis

Aanbevolen leeftijd

2005

2008

2012

2016

Polio (4e dosis)

15 maanden

93,1%

95,3%

93,2%

93,6%

Difterie-tetanus-kinkhoest (DTP 4e dosis)

15 maanden

92,9%

95,2%

93,0%

93,0%

Haemophilus influenzae type b (Hib 4e dosis)

15 maanden

92,6%

95,2%

93,1%

93,0%

Hepatitis (HBV 3/4e dosis)

15 maanden

92,2%

95,1%

93,0%

92,9%

Pneumokokken (Pnc 3e dosis)

12 maanden

 

89,4%

96,5%

94,9%

Mazelen-bof-rubella (MBR 1e dosis)

12 maanden

94,0%

96,6%

96,5%

96,2%

Menigokokken (MenC 1 dosis)

15 maanden

94,1%

95,6%

93,1%

93,7%

  • De vaccinatiegraad voor alle aanbevolen vaccins voor peuters (8 weken - 15 maanden) blijft stabiel en hoog.
  • Voor de vaccins tegen polio, difterie, tetanus en kinkhoest, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B, pneumokokken en meningokokken C is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dat betekent dat de ziekte nog wel kan voorkomen, maar zich nog moeilijk kan verspreiden.
  • Willen we mazelen, bof en rubella elimineren dan moeten we, volgens de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een vaccinatiegraad van minstens 95% halen. Voor de eerste dosis van het vaccin is die doelstelling opnieuw gehaald.

Vaccinatiegraad bij 16-jarige adolescenten

Evolutie van de vaccinatiegraad bij adolescenten voor vaccins uit het vaccinatieschema

Vaccin en dosis

Aanbevolen leeftijd als geboren in 2000

2005

(°1991)

2008

(°1994)

2012

(°1998)

2016

(°2000)

Polio (dosis op 6 jaar)

6 jaar

 

90,8%

90,5%

91,9%

Difterie-tetanus-kinkhoest (DTP dosis 6 jaar)

6 jaar

 

91,1%

90,8%

92,8%

Mazelen-bof rubella (MBR 2e dosis)

10-11 jaar

83,6%

90,6%

92,5%

93,4%

Hepatitis (HBV 2 of 3 dosissen)

Als zuigeling

75,7%

89,2%

89,2%

84,3%

Menigokokken (MenC - 1 dosis)

1-3 jaar

79,8%

86,4%

86,5%

88,9%

Humaan papillomavirus (HPV 2 of 3 dosissen)

12-13 jaar

 

4,1%

83,5%

89,5%

  • De vaccinatiegraad is voor alle vaccins behalve hepatitis B gestegen. Voor hepatitis B was er voor deze adolescenten een overgang van vaccinatie met 3 dosissen naar vaccinatie met 2 dosissen.
  • De controle drempel (90%) wordt behaald voor eerste dosis difterie, tetanus en pertussis en voor polio op 6-jarige leeftijd.
  • De HPV-vaccinatie (o.a. tegen baarmoederhalskanker) behaalt voor de eerste en tweede dosis een vaccinatiegraad van meer dan 90% en 89,5% voor dosis 3.
  • De vaccinatiegraad voor mazelen, bof en rubella stijgt met 1%, maar de eliminatiedoelstelling van 95% is nog niet gehaald.

Jo Vandeurzen: “De HPV-vaccinatie is een opmerkelijk succes. Op 6 jaar tijd zijn we erin geslaagd om 90% van onze meisjes te beschermen tegen de meest voorkomende types van het humaan papillomavirus die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Op dit moment doorstaan we hiermee vlot de vergelijking met andere Europese landen die ook een HPV-vaccinatieprogramma hebben voor adolescente meisjes. Ook de vooruitgang met 10% over 10 jaar tijd in de vaccinatiegraad tegen mazelen, bof en rubella stemt mij tevreden. Belangrijk is om de inspanning nu vol te houden en dan we bereiken de eliminatiedoelstelling van de WHO, waarmee we de meest kwetsbare kinderen in onze maatschappij beschermen.”

De aangehouden hoge vaccinatiegraad bij zowel baby’s als adolescenten bewijst dat het systeem van systematisch georganiseerde vaccinatieprogramma’s werkt en dit dankzij de dagelijkse inzet van zowel Kind & Gezin als de CLB in aanvulling met huisartsen en pediaters.

Vaccinatie voor zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen wordt aangeraden zich tijdens de zwangerschap te laten vaccineren tegen kinkhoest: zo vermijden zij dat ze hun pasgeboren baby besmetten en geven ze antistoffen mee bij de geboorte. Kinkhoest is voor een pasgeborene immers een mogelijk dodelijke ziekte. Volgens de vaccinatiegraadstudie lieten 69,3% van de zwangere vrouwen zich vaccineren tegen kinkhoest.

Wie zwanger is tijdens het griepseizoen laat zich ook best tegen griep vaccineren. Griep kan immers leiden tot complicaties in de zwangerschap. 47,2% van de zwangere vrouwen lieten zich tijdens het griepseizoen vaccineren tegen griep.

Jo Vandeurzen: “In ons actieplan vaccinaties hebben we nu ook aandacht voor de vaccinatie van volwassenen. Zwangere vrouwen zijn daarbij een belangrijke doelgroep. We voeren al een paar jaar campagne om hen te laten vaccineren tegen kinkhoest en dat werpt zijn vruchten af. Voor griep hebben ons als doel gesteld tegen 2020 50% van de zwangere vrouwen te vaccineren. Daar zitten we niet ver meer van af. We moeten nog meer onze gezondheidswerkers informeren en motiveren om de zwangere vrouwen het juiste vaccin op het juiste moment aan te raden en toe te dienen.”

Vertrouwen in vaccinatie

De vaccinatiegraadstudie 2016 peilde ook naar het vertrouwen van Vlaamse ouders in vaccinatie. De overgrote meerderheid blijkt een groot vertrouwen te hebben in het nut en de werking van de vaccins. Er is wel duidelijk bezorgdheid over mogelijke nevenwerkingen. Wie zijn kind niet volledig laat vaccineren, doet dat doorgaans uit onwetendheid of vergetelheid en niet omwille van een principieel bezwaar.

Meer info

Deze studie onderzoekt de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen.