Nationale veiligheidsraad - 6 gouden regels voor risicobeheer

  • 24 september 2020

Op 23 september stelde de nationale veiligheidsraad zij beslissingen voor om de komende weken en maanden samen de risico's op COVID-19 te beheersen. De belangrijkste pijler van die strategie is dat iedereen maximaal de de 6 houden regels toepast:

  • Het respecteren van de hygiëneregels;
  • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
  • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
  • Afstand houden (1,5m);
  • Nauwe contacten beperken;
  • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt.

Voor de tracing wordt op 30 september de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Eind deze maand wordt een persconferentie georganiseerd met alle informatie over de applicatie.

De quarantaine werd verkort en vereenvoudigd tot 7 dagen.

De volledige beslissingen van de veiligheidsraad leest u hier