Mobiele Teams

De mobiele teams ondersteunen residentiële zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, ...) bij de bestrijding van infectieziektes (COVID-19, MRSA, ...).
De mobiele teams bestaan uit artsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren, een administratieve medewerker en één centrale coördinator. 

Onze hoofdtaak

Het geven van opleidingen infectiepreventie.

Infectiepreventie is belangrijker dan ooit. Hoewel de mobiele teams werden opgericht naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, is de focus ondertussen verschoven naar algemene infectieziektebestrijding. Zo blijven de opleidingen steeds relevant en zinvol ook nu de meeste bewoners en personeelsleden gevaccineerd zijn. Als medewerkers verworven kennis en vaardigheden in de praktijk omzetten, komt dit de continuïteit en de kwaliteit van de zorg ten goede. Daar kunnen de mobiele teams u bij helpen.

Wat doen we nog?

Met ons Outbreak Support Team (OST) bieden we ondersteuning aan zorgvoorzieningen die kampen met een uitbraak.

Bovendien hebben we ook oog voor het mentaal welzijn van uw personeelsleden. Het voorbije jaar heeft op vele zorgverleners en werknemers van zorgvoorzieningen een ingrijpende impact gehad. Daarom polsen we tijdens onze opleidingen naar het mentaal welzijn van de deelnemers. Bij elke opleiding vragen we hoe het met hen gaat en luisteren we oprecht naar hun verhalen. Indien nodig verwijzen we hen door naar gespecialiseerde teams.

Opleidingen infectiepreventie

Welke thema's kunnen tijdens de opleiding aan bod komen?

We bepalen vooraf, samen met u, welke thema's tijdens de opleiding besproken worden:

 • COVID-19

In dit onderdeel zoomen we kort in op de ziekte COVID-19. We geven uitleg over coronavirussen aan de hand van de meest recente informatie. We focussen specifiek op COVID-19 met de bijhorende symptomen, overdrachtswijze en toegangspoorten. We leggen uit waarom het belangrijk is de huidige maatregelen te blijven volgen. Als het relevant is voor uw voorziening geven we de stand van zaken over COVID-19 en behandelen we cohortering.

 • de basisprincipes van een correcte handhygiëne

Handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg voor micro-organismen. Daarom is het belangrijk de kennis rond handhygiëne regelmatig op te frissen. Tijdens de opleiding wijzen we op het belang van een goede handhygiëne én de correcte uitvoering ervan. Ook komen de verschillende vormen van handhygiëne dan ook aanbod (ontsmetten, wassen en handschoenen dragen). We concentreren ons op de functie en de indicaties van de verschillende vormen van handhygiëne. 

 • het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (masker, handschoenen, face shield en schort)

In dit praktijkgericht onderdeel bespreken en demonstreren we samen met de deelnemers de correcte wijze waarop het persoonlijke beschermingsmateriaal aan- en uitgetrokken wordt. Hierbij geven we extra aandacht aan de logica achter deze volgorde en vaak voorkomende fouten.  

Verder focussen we op de verschillende types mondmasker en hun specifieke functie. We bespreken de correcte manier om een mondmasker te dragen. Pauzes en andere momenten waarbij het mondmasker wordt afgezet vormen vaak een risico op infectie. Daarom overlopen we op welke wijze een mondmasker het best bewaard wordt in deze situaties.  

 • vaccinatie

De vaccins blijven veel vragen oproepen, ook nu de vaccinatiecampagne binnen zorgvoorzieningen afgerond is en de meerderheid van de zorgverleners gevaccineerd is. Daarom geven we in dit onderdeel uitleg over de verschillende vaccins en hun werkingsmechanisme. Hierbij hebben we extra aandacht voor de vragen die nog leven bij de deelnemers. We benadrukken hier ook het belang van het blijven volgen van de maatregelen door de medewerkers en bewoners ondanks ze gevaccineerd zijn.  

 • het belang en goed organiseren van ventilatie en verluchting

De bijdrage van goede ventilatie en verluchting in het voorkomen van een (COVID-19) infectie werd aan het begin van de pandemie onderschat. Ondertussen heeft men de waarde hiervan ingezien. Toch blijft het vaak moeilijk om dit in de praktijk toe te passen. Daarom bespreken we in onze opleiding het nut hiervan en zoeken we samen met de deelnemers naar mogelijkheden om dit in de praktijk toe te passen.

Waarom de opleiding een meerwaarde is voor uw personeel 

De interactieve en praktijkgerichte opleiding gebeurt op maat van uw voorziening. Onze opleidingen zijn dus zeker geen standaardopleidingen. We werken rond die thema's die voor uw personeelsleden relevant zijn. 

 • We vertrekken steeds vanuit de vragen en noden van uw personeelsleden.
 • We hebben aandacht voor het welbevinden van uw personeelsleden. We luisteren en vragen oprecht hoe het met hen gaat. We verwijzen door naar websites/organisaties indien de medewerkers aangeven nood te hebben aan opvolging na deze zware periode.
 • We polsen naar wat uw personeelsleden al onder de knie hebben en bekijken samen welke thema’s een opfrisbeurt nodig hebben.
 • We gaan na welke materie nieuw voor hen is.

Uit feedback blijkt dat de meerderheid van de deelnemers heel tevreden is.

Praktisch

 • U boekt de opleiding infectiepreventie met dit webformulier.
 • Iedereen mag aan de opleiding deelnemen (zorgpersoneel, logistieke medewerkers: onthaalbediendes, schoonmaak- en keukenpersoneel, ...).
 • De opleiding duurt ongeveer 2 uur.
 • We streven naar 10 deelnemers per groep (voorkeur). Indien gewenst kunnen we dit aantal optrekken naar maximum 15 deelnemers per groep. Maar bij grote groepen geven we de voorkeur aan meerdere opleidingen gespreid over verschillende dagen. Belangrijk is dat we de meerderheid van de personeelsleden bereiken. 
 • De opleiding wordt gegeven door een duo van artsen, verpleegkundigen en/of gezondheidspromotoren met expertise in infectiepreventie. 
 • De opleiding is gratis.

 • Indien gewenst voorzien we deelnameattesten voor alle aanwezige personeelsleden.

Opleiding infectiepreventie

U boekt de opleiding:

WZC getuigen

Geïnteresseerd om deel te nemen aan onze opleidingen? Uw voorgangers waren alvast heel enthousiast. Lees hieronder enkele van hun getuigenissen:

Opleiding infectiepreventie

"Ik wil bijzonder de erg gemotiveerde lesgevers nog eens bedanken voor de fijne infomomenten die er geweest zijn. We zien nu toch wat medewerkers die zich willen laten vaccineren, dus het was alvast een succes!'"(WZC in Antwerpen)

"Afgelopen dinsdag en vandaag is een mobiel team van jullie een vorming komen geven. Zowel ikzelf als de hoofdverpleegkundige en ook de medewerkers die het gevolgd hebben, waren hier enthousiast over en hebben hier echt iets aan gehad. Bedankt alvast daarvoor." (WZC in Rijkevorsel)

"Onze oprechte en hartelijke dank voor deze vorming. De reacties van de collega’s waren uiterst lovend over de inhoud en de methodologie. Het werd ten zeerste gewaardeerd dat er ruimte was voor reflectie wat een helend effect had op de deelnemers." (WZC Sint-Niklaas)

"Super team met opleiders die super gemotiveerd en begaan zijn met de problematiek en vragen van ons." (WZC Sint-Niklaas)