Mobiele Teams

De mobiele teams ondersteunen residentiële zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, ...) bij de bestrijding van infectieziektes (COVID-19, MRSA, Clostridium Difficile, Influenza, Norovirus, ...). De mobiele teams bestaan uit artsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren, administratief medewerkers en één centrale coördinator. 

Onze hoofdtaak

Het geven van opleidingen infectiepreventie.

Infectiepreventie is belangrijker dan ooit. Hoewel de mobiele teams werden opgericht naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, is de focus ondertussen verschoven naar algemene infectieziektebestrijding. Zo blijven de opleidingen steeds relevant en zinvol ook nu de meeste bewoners en personeelsleden gevaccineerd zijn. Als medewerkers verworven kennis en vaardigheden in de praktijk omzetten, komt dit de continuïteit en de kwaliteit van de zorg ten goede. Daar kunnen de mobiele teams u bij helpen.

Wat doen we nog?

Het outbreak support team (OST) biedt ondersteuning aan zorgvoorzieningen die kampen met een uitbraak. 
Het community team focust zich op de besmettingen in de bedrijven, gemeenten en scholen en reageert wanneer zich een uitbraak dreigt voor te doen.

Opleidingen infectiepreventie

Ons opleidingsaanbod bestaat uit twee opties

Optie 1: Basisopleiding infectiepreventie
Optie 2: Verdiepende opleiding infectiepreventie

Optie 1: Basisopleiding infectiepreventie

Deze optie raden we aan voor personeelsleden die onze opleiding nog niet gevolgd hebben. Uw medewerkers krijgen tijdens de basisopleiding een uitgebreide uitleg over de volgende onderwerpen:

 • Infectieziekten en hun verspreiding  
 • Het belang en de uitvoering van een correcte persoonlijke hygiëne en handhygiëne
 • Het belang en de uitvoering van een correcte omgevingshygiëne 
 • Het belang  van ventilatie en verluchting
 • Vaccinatie

Indien gewenst bieden wij u de mogelijkheid om één van de volgende thema’s te kiezen. Dit wordt samen met de medewerkers uitgewerkt. Hierbij gaan we in op de symptomen, overdrachtswijze en de nodige maatregelen om verspreiding te voorkomen.

 • Influenza
 • Covid-19
 • Norovirus
 • MRSA
 • Clostridium difficile
 • Scabiës
 • Luizen

Verwacht hierbij geen gedetailleerde informatie over de infectieziekten, maar wel een goede basis die toepasbaar is op de werkvloer.

Optie 2: Verdiepende opleiding infectiepreventie

We starten deze opleiding met een korte opfrissing van de kennis rond infectiepreventie. Daarna verdiepen we ons door middel van praktijkgerichte casussen verder in de onderwerpen die we enige tijd geleden aanbrachten. Hierbij heeft u de keuze om te focussen op één specifieke infectieziekte zoals vermeld in optie 1.

Waarom de opleiding een meerwaarde is voor uw personeel 

 • De interactieve en praktijkgerichte opleiding gebeurt op maat van uw voorziening. Onze opleidingen zijn dus zeker geen standaardopleidingen. We werken rond die thema's die voor uw personeelsleden relevant zijn. En we maken tijd om te luisteren naar de vragen die uw personeel heeft.
 • Onze opleidingen zijn steeds up-to-date en worden aangepast aan de meest actuele situatie. Zo kunnen wij uw personeel steeds de correcte informatie bieden.
 • We hebben aandacht voor het welbevinden van uw personeelsleden. Indien nodig verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening.
 • Door het volgen van onze opleidingen zal het personeel zich meer bewust zijn van infectiepreventie en de noodzaak ervan. Hiermee willen we bijdragen aan een blijvende cultuurverandering.

Samen met u hopen wij het risico op infecties in uw voorziening te verminderen. Door regelmatig de kennis rond infectiepreventie op te frissen, zorgt u voor een optimale werk- en woonomgeving voor uw personeel en de bewoners.

Praktisch

 • U boekt de opleiding infectiepreventie met dit webformulier.
 • Iedereen die contact heeft met de zorgvrager, mag aan de opleiding deelnemen: zorgkundigen, verpleegkundigen, paramedici, logistiek en onderhoud. 
 • De opleiding duurt ongeveer 2 uur.
 • We streven naar een groepsgrootte van 10 deelnemers, met een minimum van 5 deelnemers en een absoluut maximum van 15 deelnemers. We werken met deze aantallen om de opleiding voldoende praktijkgericht te houden.
 • Het is mogelijk meerdere opleidingen te boeken, zo kunnen we alle medewerkers bereiken. 
 • De opleiding wordt gegeven door een duo van artsen, verpleegkundigen en/of gezondheidspromotoren met expertise in infectiepreventie. 
 • De opleiding is gratis.

 • Indien gewenst voorzien we deelnameattesten voor alle aanwezige personeelsleden.

Contacteer ons

Is er iets niet duidelijk of zit u met een vraag?

U kan ons bereiken:

Opleiding infectiepreventie
Folder

pdf bestandFolder opleiding infectiepreventie (1.23 MB) 

Na de opleiding infectiepreventie krijgt elke deelnemer, als reminder of geheugensteuntje, een exemplaar van deze folder. Er staan nuttige tools en linken rond infectiepreventie en mentaal welzijn in.

Ervaringen van zorgvoorzieningen

Geïnteresseerd om deel te nemen aan onze opleidingen? Uw voorgangers waren alvast heel enthousiast. Lees hieronder enkele ervaringen:

Post -its na opleiding

"De vorming was super goed gegeven. Het personeel heeft ook het gevoel gehad dat ze met hun bezorgdheden bij de lesgevers terecht konden. Ze kregen ook veel erkenning en dit was wel fijn.” (VZW De Knuffel in Mortsel)

"Een welgemeend compliment aan de lesgevers die zowel inhoudelijk informatie konden overbrengen aan deze groep medewerkers, maar die ook haarfijn aanvoelden op welke manier dat best diende te gebeuren." (Ons Kinderhuis in Genk)

"Zowel ikzelf als de hoofdverpleegkundige en ook de medewerkers die het gevolgd hebben, waren hier enthousiast over en hebben hier echt iets aan gehad." (WZC in Rijkevorsel)

"Super team met opleiders die super gemotiveerd en begaan zijn met de problematiek en vragen van ons." (WZC Sint-Niklaas)