Ministerieel besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden van verpleegkundige

Diabetologie

Ministerieel besluit van 20 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Geriatrie

Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Oncologie

Ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Pediatrie en neonatologie

Ministerieel besluit van 16 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Palliatieve zorg

Ministerieel besluit van 8 juli 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen.

Peri-operatieve zorg

Ministerieel besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie (afgekort "peri-operatieve zorg")

Dit besluit somt de criteria en voorwaarden op voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg. Het regelt ook een aantal overgangsbepalingen