Ministerieel besluit van 9 december 2009 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de woonzorgcentra

Open dit besluit en de bijlage in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt uit welke kosten inbegrepen moeten zijn in de dagprijs van een woonzorgcentrum en welke kosten als supplement mogen worden aangerekend.