Ministerieel besluit van 9 december 2009 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in aanmerking komen voor de tewerkstelling als animator

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit besluit staat aan welke kwalificaties een personeelslid moet voldoen om de animatie te mogen doen in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf.