Ministerieel besluit van 9 december 2009 houdende de vastlegging voor de ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf van de evaluatiecriteria voor de programmatie vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Op basis van de evaluatiecriteria gaan wij na of de voorziening die u wil oprichten, past in de programmacijfers.