Ministerieel besluit van 5 maart 2015 betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2015 van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De minister van Welzijn legt elk jaar met een besluit het aantal erkende voltijdse equivalenten (VTE) voor de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds vast voor dat jaar. De minister verdeelt het aantal geprogrammeerde VTE per landsbond over de erkende diensten die behoren tot de landsbond in kwestie. Dit is het besluit voor het jaar 2015.