Ministerieel besluit van 5 december 2012 tot wijziging van artikel 2, 5 en 6 van het ministerieel besluit van 3 november 2011

Ministerieel besluit van 5 december 2012 tot wijziging van artikel 2, 5 en 6 van het ministerieel besluit van 3 november 2011 houdende precisering voor de ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf van de regels met betrekking tot de ontvankelijkheid van een aanvraag voor een voorafgaande vergunning en voor een aanpassing van de voorafgaande vergunning.

De wijziging in dit besluit heeft specifiek betrekking op de dagverzorgingscentra via de toevoeging van een punt 7° aan de artikels 2, eerste lid en 5, eerste lid en een wijziging van artikel 6, punt 2°.